Zavřít

České vysoké učení technické v Praze

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta dopravní Pohraniční 1288/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3710
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Letecká doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inteligentní dopravní systémy bakalářský prezenční 3 roky
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky
Technologie údržby letadel bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3710
Provoz a řízení letecké dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta biomedicínského inženýrství náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Biomedicínská technika bakalářský prezenční 3 roky
Optika a optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Informatika a kybernetika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva bakalářský prezenční 3 roky
Biomedicínské inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Civilní nouzové plánování navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínská a klinická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedicínské inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Civilní nouzová připravenost doktorský prezenční 4 roky
Asistivní technologie doktorský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 78/7, Staré Město, 115 19 Praha 1
Aplikovaná algebra a analýza bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky B0613A140022
Aplikované matematicko-stochastické metody bakalářský prezenční 3 roky B0541A170023
Specializace Fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110017
Inženýrství pevných látek bakalářský prezenční 3 roky
Fyzikální inženýrství materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Laserová technika a fotonika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze bakalářský prezenční 3 roky
Jaderná a částicová fyzika bakalářský prezenční 3 roky B0533A110014
Jaderná chemie bakalářský prezenční 3 roky B0531A130029
Specializace Jaderné inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110019
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření bakalářský prezenční 3 roky
Jaderné reaktory bakalářský prezenční 3 roky
Radioaktivita v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Kvantové technologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematické inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0541A170021
Matematické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická technika bakalářský prezenční 3 roky B0914A110001
Vyřazování jaderných zařízení z provozu bakalářský prezenční 3 roky B0588A110001
Aplikovaná algebra a analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované matematicko-stochastické metody navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170030
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110033
Specializace Fyzikální elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110017
Laserová fyzika a technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotonika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální inženýrství materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110035
Inženýrství pevných látek navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110039
Jaderná chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130039
Jaderná a částicová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110029
Specializace Jaderné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110018
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření navazující magisterský prezenční 2 roky
Jaderné reaktory navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvantové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110031
Matematická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170032
Matematické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170027
Radiologická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110007
Vyřazování jaderných zařízení z provozu navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A110001
Zobrazit programy Fakulta dopravní Konviktská 293/20, Staré Město, 110 00 Praha 1
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B 3710 / B1041A040001
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční 3 roky 3708R009
Inteligentní dopravní systémy bakalářský prezenční 3 roky 3711R004
Letecká doprava bakalářský prezenční 3 roky 3708R031
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 3708R046
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky 3708R030
Technologie a údržba letadel bakalářský prezenční 3 roky 3708R030
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1041A040001
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3710
Dopravní systémy a technika navazující magisterský prezenční 2 roky 3708T009
Inteligentní dopravní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky 3711T004
Logistika a řízení dopravních procesů navazující magisterský prezenční 2 roky 3708T046
Provoz a řízení letecké dopravy navazující magisterský prezenční 2 roky 3708T017
Dopravní systémy a technika navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040003
Inteligentní dopravní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040007
Intelligent transport systems, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040006
Logistika a řízení dopravních procesů navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040005
Smart Cities navazující magisterský prezenční 2 roky N1041A040005
Zobrazit programy Fakulta architektury Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 3 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Design bakalářský prezenční 3 roky
Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechnická Technická 1902/2, Dejvice, 166 27 Praha 6
Elektrotechnika, energetika a management prezenční  let
Elektronika a komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Medicína, bioinformatika a elektronika bakalářský prezenční 3 roky
Otevřené elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky
Kybernetika a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Otevřená informatika bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka a ko­mu­ni­kač­ní tech­ni­ka bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Elektronika a komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská elektronika a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Otevřená informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta stavební Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Specializace od 3. ročníku studia Stavební inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Inženýrství životního prostředí bakalářský prezenční 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Požární bezpečnost staveb bakalářský prezenční 4 roky
Příprava, realizace a provoz staveb bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Management a ekonomika ve stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Civil engineering, EN bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Budovy a prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Specializace Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrská geodézie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Integrální bezpečnost staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Stavení inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inženýrství životního prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce pozemních staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Projektový management a inženýring navazující magisterský prezenční 1,5 let
Příprava, realizace a provoz staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební management navazující magisterský prezenční 1,5 let
Vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Building structures, EN navazující magisterský prezenční 1,5 let
Water and Environmental Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Analýza historických konstrukcí, EN navazující magisterský prezenční 1 rok
Zobrazit programy Fakulta strojní Technická 1902/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Strojírenská výroba bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Všeobecné strojírenství bakalářský prezenční, kombinovaná 4 roky
Specializace Aplikované vědy ve strojním inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270002
Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické modelování v technice navazující magisterský prezenční 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Automatizační a přístrojová technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270001
Automatizace a průmyslová informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Přístrojová technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Dopravní a transportní technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270001
Motorová vozidla navazující magisterský prezenční 2 roky
Kolejová vozidla navazující magisterský prezenční 2 roky
Spalovací motory navazující magisterský prezenční 2 roky
Transportní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Energetika a procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Energetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A260001
Jaderná energetická zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Robotika a výrobní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Výrobní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční 2 roky
Master of Automotive Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení průmyslových systémů navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A270001
Technika prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A070001
Výrobní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270001
Zobrazit programy Masarykův ústav vyšších studií Kolejní 2637/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ekonomika a management bakalářský prezenční 3 roky B0413A050002
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský kombinovaná 3 roky B0114P300003
Economics and Management, EN bakalářský prezenční 3 roky B0413A050003
Projektové řízení inovací navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050002
Innovation Project Management, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A050003
Kloknerův ústav Šolínova 1903/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zobrazit programy Fakulta informačních technologií Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Specializace Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační bezpečnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Manažerská informatika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová grafika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové sítě a Internet bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové systémy a virtualizace bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Softwarové inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teoretická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Umělá inteligence bakalářský prezenční 3 roky
Webové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N1801
Manažerská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Návrh a programování vestavných systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové systémy a sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémové programování navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Webové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Znalostní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky