Zavřít

České vysoké učení technické v Praze

Kontakty na školu

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta dopravní Pohraniční 1288/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3710
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Letecká doprava bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Inteligentní dopravní systémy bakalářský prezenční 3 roky
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky
Technologie údržby letadel bakalářský prezenční 3 roky
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3710
Provoz a řízení letecké dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta biomedicínského inženýrství náměstí Sítná 3105, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Obory Ochrana obyvatelstva bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2825
Plánování a řízení krizových situací bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Biomedicínská a klinická technika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3921
Biomedicínská informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biomedicínský technik bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Optika a optometrie bakalářský prezenční 3 roky
Biomedical Technician, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky B5345
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Radiologický asistent bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnický záchranář bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnický laborant bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ochrana obyvatelstva navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2825
Civilní nouzové plánování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Biomedicínská a klinická technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3921
Biomedicínský inženýr navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedical Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky B0914P360006
Civilní nouzové plánování navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N1032P020001
Obory Biomedicínská a klinická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0688A140003
Asistivní technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové technologie bakalářský prezenční 2 roky
Systematic Integration of Processes in Health Service, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0988P360002
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N0988P360001
Zobrazit programy Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Břehová 78/7, Staré Město, 110 00 Praha 1
Aplikovaná algebra a analýza bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky B0613A140022
Aplikované matematicko-stochastické metody bakalářský prezenční 3 roky B0541A170023
Specializace Fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110017
Inženýrství pevných látek bakalářský prezenční 3 roky
Fyzikální inženýrství materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Laserová technika a fotonika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze bakalářský prezenční 3 roky
Jaderná a částicová fyzika bakalářský prezenční 3 roky B0533A110014
Jaderná chemie bakalářský prezenční 3 roky B0531A130029
Specializace Jaderné inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110019
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření bakalářský prezenční 3 roky
Jaderné reaktory bakalářský prezenční 3 roky
Radioaktivita v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Kvantové technologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematické inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0541A170021
Matematické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická technika bakalářský prezenční 3 roky B0914A110001
Vyřazování jaderných zařízení z provozu bakalářský prezenční 3 roky B0588A110001
Aplikovaná algebra a analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované matematicko-stochastické metody navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170030
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110033
Specializace Fyzikální elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110017
Laserová fyzika a technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotonika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální inženýrství materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110035
Inženýrství pevných látek navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110039
Jaderná chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130039
Jaderná a částicová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110029
Specializace Jaderné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110018
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření navazující magisterský prezenční 2 roky
Jaderné reaktory navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvantové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110031
Matematická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170032
Matematické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170027
Radiologická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110007
Vyřazování jaderných zařízení z provozu navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A110001
Zobrazit programy Fakulta dopravní Konviktská 293/20, Staré Město, 110 00 Praha 1
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B3710
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční 3 roky
Inteligentní dopravní systémy bakalářský prezenční 3 roky
Letecká doprava bakalářský prezenční 3 roky
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky
Technologie a údržba letadel bakalářský prezenční 3 roky
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Technika a technologie v dopravě a spojích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3710
Dopravní systémy a technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní dopravní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz a řízení letecké dopravy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Logistika a řízení dopravních procesů navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta architektury Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Architektura a urbanismus bakalářský prezenční 3 roky
Design bakalářský prezenční 3 roky
Architektura a urbanismus navazující magisterský prezenční 2 roky
Design navazující magisterský prezenční 2 roky
Architecture and Urbanism, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura bakalářský prezenční 3 roky
Design, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajinářská architektura navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechnická Technická 1902/2, Dejvice, 166 27 Praha 6
Obory Elektrotechnika, energetika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2652
Aplikovaná elektrotechnika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 2602R001
Obory Elektrotechnika, energetika a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2652
Management energetiky a elektrotechniky navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 2608T006
Elektrické stroje, přístroje a pohony navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 2642T004
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 3907T001
Technologické systémy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 2602T012
Obory Elektronika a komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky N2659
Radiová a optická technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Audiovizuální technika a zpracování signálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační systémy a sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Kybernetika a robotika bakalářský prezenční 3 roky B2654
Robotika bakalářský prezenční 3 roky 2301R013
Obory Kybernetika a robotika navazující magisterský prezenční 2 roky N2654
Letecké a kosmické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T072
Robotika navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T013
Senzory a přístrojová technika navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T016
Systémy a řízení navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T068
Kybernetika a robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Otevřená informatika bakalářský prezenční 3 roky B1806
Informatika a počítačové vědy bakalářský prezenční 3 roky 1801R034
Počítačové systémy bakalářský prezenční 3 roky 1801R034
Software bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové hry a grafika bakalářský prezenční 3 roky
Internet věcí bakalářský prezenční 3 roky
Obory Otevřená informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N1806
Počítačová grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T037
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové vidění a digitální obraz navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T038
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T040
Umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T036
Interakce člověka s počítačem navazující magisterský prezenční 2 roky
Datové vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství a technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2657
Obory Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky N3946
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Electrical Engineering and Computer Science, EN bakalářský prezenční 3 roky B2612
Obory Open Informatics navazující magisterský prezenční 2 roky
Artificial Intelligence, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Graphics and Interaction, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Software Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Graphic, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Cybersecurity, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Data Science, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Human Computer Interaction, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2652
Economy and Management of Electrical Engineering, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Economy and Management of Power Engineering, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Cybernetics and Robotics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N2654
Systems and Control, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Sensors and Instrumentation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Aircraft and Space Systems, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Cybernetics and Robotics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Inteligent buildings, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3946
Inteligent buildings, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika bakalářský kombinovaná 3 roky B2653
Elektronika a komunikace bakalářský prezenční 3 roky B2659
Otevřené elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky B2656
Obory Electronics a and Communications, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Electronics, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Radio and Optical technology, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Audiovisual Technology and Signal Processing, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Communication Systems and Networks, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Otevřené elektronické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Integrované elektronické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikace a zpracování signálu navazující magisterský prezenční 2 roky
Vysokofrekvenční a digitální technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční 2 roky
Avionika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Lékařská elektronika a bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky B0714
Lékařská elektronika a bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aerospace Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N3958
Avionics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Lékařská elektrotechnika a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování obrazů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování signálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Medical Electronics and Bioinformatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N0714
Biomedical Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomedical Informatics, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta stavební Thákurova 2077/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky B3502
Obory Stavební inženýrství bakalářský prezenční 4 roky B3651
Inženýrství životního prostředí bakalářský prezenční 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Management ve stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Požární bezpečnost staveb bakalářský prezenční 4 roky
Příprava, realizace a provoz staveb bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Stavitelství bakalářský prezenční 4 roky B3609
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky B3646
Civil Engineering, EN bakalářský prezenční 4 roky B3648
Management a ekonomika ve stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky B36ME
Obory Stavební inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let N3607
Inženýrství životního prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Konstrukce pozemních staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Materiálové inženýrství navazující magisterský prezenční 1,5 let
Projektový management a inženýring navazující magisterský prezenční 1,5 let
Příprava, realizace a provoz staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební management navazující magisterský prezenční 1,5 let
Vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Obory Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky N3646
Inženýrská geodézie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Civil Engineering, EN navazující magisterský prezenční 1,5 let N3648
Buildings Structures, EN navazující magisterský prezenční 1,5 let
Obory Budovy a prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let N3649
Budovy a prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Obory Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky N3946
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Integrální bezpečnost staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Zobrazit programy Fakulta strojní Technická 1902/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
Teoretický základ strojního inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2342
Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering, EN bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B2342
Obory Master of Automotive Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky N2307
Computation and Modelisation, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Design of Vehicles, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control Systems, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3946
Obory Jaderná energetická zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3951
Jaderná energetická zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3958
Letadlová a kosmická technika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Intelligent Buildings, EN navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N3946
Průmysl 4.0 navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Technika prostředí navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A070001
Výrobní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0715A270001
Obory Strojní inženýrství navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N2301
Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Masarykův ústav vyšších studií Kolejní 2637/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6
Ekonomika a management bakalářský prezenční 3 roky B0413A050002
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7507
Učitelství odborných předmětů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů bakalářský kombinovaná 3 roky
Projektové řízení inovací navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0413A050002
Kloknerův ústav Šolínova 1903/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
Zobrazit programy Fakulta informačních technologií Thákurova 2700/9, Dejvice, 160 00 Praha 6
Obory Informatika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1801
Bezpečnost a informační technologie bakalářský kombinovaná 3 roky
Informační systémy a management bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Teoretická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Webové a softwarové inženýrství, zaměřením Počítačovou grafiku bakalářský prezenční 3 roky
Webové a softwarové inženýrství, zaměřením Softwarové inženýrství bakalářský kombinovaná 3 roky
Znalostní inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Webové a softwarové inženýrství, zaměřením Webové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Obory Informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N1801
Počátačové systémy a sítě, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Návrh a programování vestavných systémů navazující magisterský prezenční 2 roky
Systémové programování navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové systémy a sítě navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Webové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Znalostní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Manažerská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky