Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Elektrotechnika, energetika a management bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná elektrotechnika bakalářský prezenční 3 roky
Elektrotechnika a management bakalářský prezenční 3 roky
Elektronika a komunikace bakalářský prezenční 3 roky
Lékařská elektronika a bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Kybernetika a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Otevřená informatika bakalářský prezenční 3 roky
Internet věcí bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové hry a grafika bakalářský prezenční 3 roky
Software bakalářský prezenční 3 roky
Základy umělé inteligence a počítačových věd bakalářský prezenční 3 roky
Otevřené elektronické systémy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Softwarové inženýrství a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Enterprise systémy bakalářský prezenční 3 roky
Technologie pro multimédia a virtuální realitu bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Elek­tro­tech­ni­ka, ener­ge­ti­ka a ma­nage­ment navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektrické pohony navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektroenergetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Management energetiky a elektrotechniky navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologické systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Elektronika a komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Audiovizuální technika a zpracování signálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotonika navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikační sítě a internet navazující magisterský prezenční 2 roky
Mobilní komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Rádiové komunikace a systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Technologie internetu věcí navazující magisterský prezenční 2 roky
Komunikace a zpracování informace navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Lékařská elektronika a bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Lékařská technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování obrazu navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování signálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Otevřená informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Datové vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Interakce člověka s počítačem navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetická bezpečnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačové vidění a digitální obraz navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Akustika doktorský prezenční 4 roky P0788D110001
Acoustics doktorský prezenční 4 roky P0788D110002
Bioinženýrství doktorský prezenční 4 roky P0688D060001
Bioengineering doktorský prezenční 4 roky P0688D060002
Informatika doktorský prezenční 4 roky P0613D140022
Computer Science doktorský prezenční 4 roky P0613D140023
Aplikovaná fyzika doktorský prezenční 4 roky P0533D110029
Applied Physics doktorský prezenční 4 roky P0533D110030
Ekonomika energetiky a elektrotechniky doktorský prezenční 4 roky P0488D050001
Economics of Energy and Electrical Engineering doktorský prezenční 4 roky P0488D050002
Specializace Elektrotechnika a komunikace doktorský prezenční 4 roky P0714D060003
Elektronika a měřicí technika doktorský prezenční 4 roky
Radioelektronika doktorský prezenční 4 roky
Telekomunikační technika doktorský prezenční 4 roky
Výkonové systémy a elektroenergetika doktorský prezenční 4 roky
Specializace Electrical Engineering and Communications doktorský prezenční 4 roky P0714D060004
Electronics and measuring techniques doktorský prezenční 4 roky
Radioelectronics doktorský prezenční 4 roky
Telecommunication Engineering doktorský prezenční 4 roky
Electrical Power Engineering doktorský prezenční 4 roky
Historie věd a techniky doktorský prezenční 4 roky P0222D120032
History of Science and Technology doktorský prezenční 4 roky P0222D120033
Kybernetika a robotika doktorský prezenční 4 roky P0714D150003
Cybernetics and Robotics doktorský prezenční 4 roky P0714D150004
Letecká a kosmická technika doktorský prezenční 4 roky P0716D060001
Aeronautical and Space Engineering doktorský prezenční 4 roky P0716D060002
Matematické inženýrství doktorský prezenční 4 roky P0541D170032
Matematical Engineering doktorský prezenční 4 roky P0541D170033