Publikace Atlasy školství

Společnost P.F. art se zabývá vydáváním přehledů škol v edici Atlas školství od roku 2000. Publikace jsou vydávány každý rok s aktuální nabídkou pro nadcházející školní rok a zdarma distribuovány do škol. Ve všech publikacích jsou základní údaje o školách v tabulkové části zveřejněny zdarma. V prezentační části mají školy možnost dále se prezentovat vlastními textovými příspěvky s fotografiemi.

 

Atlasy školství - střední školy

Přehledy středních škol jsou vydávány po krajích, tedy ve 14-ti krajských publikacích a obsahují
kompletní přehledy středních škol od gymnázií po učiliště a jejich aktuální studijní nabídku.
Uvedeny jsou kontaktní údaje škol, seznam vyučovaných oborů, délka studia, počty přihlášených a přijímaných žáků, informace o přijímacích zkouškách a o možnostech ubytování a stravování. Tyto údaje jsou čerpány z informačního systému spravovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a využívaného Úřadem práce ČR. Publikace obsahuje navíc prezentační část, v níž se školy představují vlastními příspěvky a doplňují tak údaje popsané v rejstříkové části.
Atlasy jsou na podzim každého roku distribuovány zdarma do základních škol v daném kraji.
 

Atlas školství - VOŠ, JŠ, VŠ

Tento přehled možností studia po maturitě obsahuje kompletní přehled vyšších odborných škol, jazykových škol, zejména těch, které organizují jednoletý pomaturitní kurz a přehled vysokých škol a jejich fakult. Naleznete zde kontaktní údaje na všechny školy a vybraných škol je uveden seznam nabízených oborů nebo jazyků. Publikace dále obsahuje informace o studiu a práci v zahraničí a mezinárodních vzdělávacích programech. V prezentační části se školy představují vlastními příspěvky, a doplňují tak údaje popsané v přehledové části.

Atlas školství VOŠ, JŠ a VŠ je vydáván na podzim každého roku a dodáván zdarma na všechny střední školy s maturitními obory.