Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikace informatiky v přírodních vědách bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná algebra a analýza bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná informatika bakalářský prezenční 3 roky B0613A140022
Aplikované matematicko-stochastické metody bakalářský prezenční 3 roky B0541A170023
Specializace Fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110017
Inženýrství pevných látek bakalářský prezenční 3 roky
Fyzikální inženýrství materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Laserová technika a fotonika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačová fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze bakalářský prezenční 3 roky
Jaderná a částicová fyzika bakalářský prezenční 3 roky B0533A110014
Jaderná chemie bakalářský prezenční 3 roky B0531A130029
Specializace Jaderné inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0533A110019
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření bakalářský prezenční 3 roky
Jaderné reaktory bakalářský prezenční 3 roky
Radioaktivita v životním prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Kvantové technologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Matematické inženýrství bakalářský prezenční 3 roky B0541A170021
Matematické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Matematická fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematická informatika bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická technika bakalářský prezenční 3 roky B0914A110001
Vyřazování jaderných zařízení z provozu bakalářský prezenční 3 roky B0588A110001
Aplikace informatiky v přírodních vědách navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná algebra a analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikované matematicko-stochastické metody navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170030
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110033
Specializace Fyzikální elektronika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110017
Laserová fyzika a technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotonika navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální inženýrství materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110035
Inženýrství pevných látek navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110039
Jaderná chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N0531A130039
Jaderná a částicová fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110029
Specializace Jaderné inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110018
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření navazující magisterský prezenční 2 roky
Jaderné reaktory navazující magisterský prezenční 2 roky
Kvantové technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110031
Matematická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170032
Matematické inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0541A170027
Radiologická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N0533A110007
Vyřazování jaderných zařízení z provozu navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A110001
Aplikovaná informatika doktorský prezenční 4 roky
Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů doktorský prezenční 4 roky
Matematické inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze (společný doktorský program s Ghent University) doktorský prezenční 4 roky
Fyzikální inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Jaderná chemie doktorský prezenční 4 roky
Jaderné inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Kvantové technologie doktorský prezenční 4 roky
Radiologická fyzika doktorský prezenční 4 roky