Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Technika a technologie v dopravě a spojích bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Dopravní systémy a technika bakalářský prezenční 3 roky
Inteligentní dopravní systémy bakalářský prezenční 3 roky
Letecká doprava bakalářský prezenční 3 roky
Logistika a řízení dopravních procesů bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Profesionální pilot bakalářský prezenční 3 roky
Professional Pilot bakalářský prezenční 3 roky
Technologie údržby letadel bakalářský prezenční 3 roky
Dopravní systémy a technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní dopravní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Intelligent transport systems navazující magisterský prezenční 2 roky
Logistika a řízení dopravních procesů navazující magisterský prezenční 2 roky
Provoz a řízení letecké dopravy navazující magisterský prezenční 2 roky
Smart Cities navazující magisterský prezenční 2 roky