Kontakty

Kontakty

P.F. art, spol. s r.o. mapa
Gromešova 769/4
621 00 Brno

Mgr. Tomáš Hort
Tel.: 532 193 039
E-mail: hort@pfart.cz

 

Nakladatelství P.F. art, spol. s r. o.

Společnost P. F. art působí na českém trhu kartografických produktů a reklamy od roku 1992. Od roku 1997 se věnuje projektům směřovaným do škol, jejichž cílem je zajištění výroby a distribuce kvalitních učebních či podpůrných učebních pomůcek do škol v České republice. Tyto projekty jsou podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odbornou i laickou veřejností. Učební pomůcky, které v rámci projektů vznikají, dostávájí školy či žáci zdarma díky finanční podpoře sponzorů, kteří se do projektů průběžně zapojují.

Atlasy školství

Od roku 2000 vydává P.F. art první Atlasy školství, které zahrnují přehledy škol, od mateřských až po vysoké školy, vždy v daném kraji. Jedná se o ojedinělé dílo, nejen z hlediska komplexního obsahu publikací, ale především díky distribuci do škol pro studenty a jejich rodiče zdarma.

Atlas školství - přehled středních škol

V roce 2002 vznikají Atlasy školství - přehledy středních škol, a to ve spolupráci s IPS úřadů práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jedná se o 14 krajských publikací s kompletním přehledem všech typů středních škol, od učilišť po gymnázia, a konzervatoří s aktuálními informacemi o studijní nabídce škol, kapacitě oborů i obsahu přijímacích zkoušek. Tyto publikace jsou dlouhodobě jediné na trhu dodávané každoročně zdarma do základních škol pro potřeby vycházejících žáků. Vzhledem k tomu, i velkému zájmu rodičů náklad postupně zvyšujeme. Původních 24 tisíc kusů bylo navýšeno na 30 tisíc kusů a od roku 2011 vydáváme 50 tisíc kusů atlasů. V roce 2013 dostali Atlas školství do ruky už všichni deváťáci. Distribuce probíhá vždy v měsících září - říjen, aby měli žáci a jejich rodiče dostatek času na rozhodování.

CD Atlas školství jsme vydali poprvé v roce 2009, abychom tak pokryli potřebu studentů po informacích o studijní nabídce i z jiných krajů. CD obsahovali přehled středních škol a konzervatoří ze všech krajů a dodávali jsme jej opět zdarma do základních škol v České republice v počtu 50 tisíc kusů. Od roku 2011 měl každý žák k dispozici Atlas školství - přehled středních škol v podobě tištěného atlasu nebo CD. Od roku 2012 jsme upustili od realizace CD, které jsme nahradili navýšením nákladu tištěných publikací pro každého žáka.

Atlas školství VOŠ, JŠ, VŠ ČR

Zároveň s přehledy středních škol vychází v roce 2002 poprvé publikace určená všem maturantům - Atlas školství - vyšší odborné školy, jazykové školy a vysoké školy České republiky. Jedná se o jedinou publikaci, která poskytuje kompletní přehled možností studia určeného maturantům, a to nejen vyšších odborných a vysokých škol, ale také jazykových škol nabízejících jednoletý pomaturitní kurz cizího jazyka. I tato publikace je vydávána každým rokem na podzim a distribuována zdarma, a to do všech středních škol s maturitními obory tak, aby byla studentům k dispozici dostatečnou dobu před podáváním přihlášek. Náklad publikace postupně zvyšujeme, v současné době dostává zdarma každá škola minimálně 11 kusů atlasů. Stovky zájemců si každý rok publikaci zakoupí na veletrhu Gaudeamus. Atlasy jsou využívány jak poradci na středních školách, tak v Pedagogicko-psychologických poradnách nebo na Informačních a poradenských střediscích Úřadu práce ČR. Publikaci rozšiřujeme o další informace zajímavé pro středoškolské studenty, jako jsou přípravné kurzy na vysoké školy nebo studium a práce v zahraničí.

Atlas školství - základní a základní umělecké školy

Nejnovějším titulem z řady Atlasů školství jsou přehledy základních a základních uměleckých škol, které vydáváme od roku 2005. Jedná se o jedinou publikaci s přehledem škol v Praze, Brně, Ostravě. Distribuce do mateřských škol v daných městech probíhá každoročně v listopadu. Každá mateřská školka obdrží zdarma minimálně 13 kusů atlasů.

Portál Atlas školství - kam na školu...

Již od roku 2002 provozujeme také portál www.atlasskolstvi.cz. Tento portál je již od počátku výjimečný v tom, že obsahuje kompletní a aktuální databáze a poskytuje tak jeho uživatlům komplexní informace. Umožňuje vyhledání školy nejen dle místa a oborů ale i podle řady dalších kriterií.
Jak jsou zajištěny aktuální informace? Díky každoročnímu vydávání tištěných publikací, před kterým jsou hromadně sbírána data o školách, jsou údaje pravidelně aktualizovány. V průběhu roku pak školy využívají možnosti kdykoliv údaje aktualizovat.
Za dobu deseti let provozu portálu si Atlas školství získal řadu spokojených uživatelů z řad profesionálních poradců, stovky spokojených inzerentů z řad škol a každoročně ho využijí statisíce nových uživatelů z řad studentů, žáků a jejich rodičů.