Možnosti prezentace v Atlasech školství

Vaši školu můžete prezentovat:

1) v publikacích Atlasy školství, které jsou každý rok zdarma distribuovány do škol. Dle typu Vaší školy si můžete vybrat:

  • Atlas školství – základní školy a základní umělecké školy v Praze, v Brně a okolí, v Ostravě a okolí (1 publikace)
  • Atlasy školství – přehledy středních škol (14 krajských publikací)
  • Atlas školství – vyšší odborné školy, jazykové školy a vysoké školy

Základní kontaktní údaje školy v tabulkové části publikace jsou zveřejňovány zdarma. Podrobnosti o nabízených oborech, zázemí, aktivitách školy a dalších skutečnostech ovlivňujících výběr školy můžete prezentovat formou článku s fotografiemi či logem školy.

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte nás emailem hort@pfart.cz.

2) na portálu www.atlasskolstvi.cz, který funguje již od roku 2002 (návštěvnost). Na portálu naleznou uživatelé základní školy, základní umělecké školy v Praze a v Brně, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a jazykové školy z celé ČR. Návštěvníkům umožňuje pohodlné a rychlé vyhledání školy dle požadavků uživatele. Portál nabízí další zajímavé informace, např. o studiu a práci v zahraničí, nabídky práce v ČR, ukázky příhlašek na školy, atd. Neustále jej informačně rozšiřujeme a přizpůsobujeme požadavkům uživatelů.

Na portálu www.atlasskolstvi.cz jsou zdarma uvedeny základní informace o školách a školy mají možnost se prezentovat formou článku. Prezentaci na internetu doporučujeme kombinovat s tištěnou prezentací, jelikož pak máte internetovou prezentaci pouze za nízký příplatek.

Máte-li zájem o více informací, kontaktujte nás emailem hort@pfart.cz.