Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace od 3. ročníku studia Stavební inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Inženýrství životního prostředí bakalářský prezenční 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Materiálové inženýrství bakalářský prezenční 4 roky
Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Požární bezpečnost staveb bakalářský prezenční 4 roky
Příprava, realizace a provoz staveb bakalářský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Geodézie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Management a ekonomika ve stavebnictví bakalářský prezenční 4 roky
Scénické technologie bakalářský prezenční 3 roky
Stavitelství bakalářský prezenční 4 roky
Civil engineering bakalářský prezenční 4 roky
Architektura a stavitelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Budovy a prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební fyzika prezenční  let
Technická zařízení budov prezenční  let
Specializace Geodézie a kartografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Inženýrská geodézie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Integrální bezpečnost staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Management a ekonomika ve stavebnictví navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební inženýrství – životní prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Specializace Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Inženýrské konstrukce navazující magisterský prezenční 1,5 let
Dopravní stavby a geotechnika navazující magisterský prezenční 1,5 let
Specializace Stavební inženýrství – pozemní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Projektování pozemních staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Statika pozemních staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební inženýrství – řízení projektů navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavitelství – příprava, realizace a provoz staveb navazující magisterský prezenční 1,5 let
Stavební inženýrství – životní prostředí navazující magisterský prezenční 1,5 let
Analýza historických konstrukcí, EN navazující magisterský prezenční 1 rok
Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions navazující magisterský prezenční 1 rok
Building structures navazující magisterský prezenční 1,5 let
Civil Engineering navazující magisterský prezenční 1,5 let
Specializace Water and Environmental Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydraulic Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmental Engineering and Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Water Management navazující magisterský prezenční 2 roky
Architektura a stavitelství doktorský prezenční 4 roky
Fyzikální a materiálové inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Geodézie a kartografie doktorský prezenční 4 roky
Integrální bezpečnost doktorský prezenční 4 roky
Inženýrství životního prostředí doktorský prezenční 4 roky
Konstrukce a dopravní stavby doktorský prezenční 4 roky
Matematika ve stavebním inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Pozemní stavby doktorský prezenční 4 roky
Průmyslové dědictví doktorský prezenční 4 roky
Stavební management a inženýring doktorský prezenční 4 roky
Stavební obnova památek doktorský prezenční 4 roky
Vodní hospodářství a vodní stavby doktorský prezenční 4 roky
Architecture and sustainable development doktorský prezenční 4 roky
Akustika doktorský prezenční 4 roky