Soubory Cookies - www.atlasskolstvi.cz

1. Co jsou to soubory cookies? Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou poslány ze strany serveru, na němž jsou provozovány internetové stránky, a to prohlížeči internetových stránek, v němž jsou internetové stránky zobrazovány a používány. Při návštěvě internetových stránek přitom prohlížeč tyto textové soubory stahuje a ukládá do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení, které pro zobrazení internetových stránek zrovna používáte. Následně, při každé další návštěvě těchto internetových stránek se soubory cookies zasílají zpět serveru.

2. Jaká je doba platnosti cookies? Doba platnosti cookies záleží na konkrétním typu těchto textových souborů, a to:

a) Trvalé cookies (session cookies) – tyto cookies zůstávají ve Vašem zařízení po dobu, která je stanovená v souboru cookie, aktivují se vždy, když navštívíte internetovou stránku, která daný soubor cookie vytvořila.

b) Relační cookies (persistent cookies) – tyto soubory umožňují provozovatelům internetových stránek propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení internetových stránek, v okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče; tento typ cookies má pouze dočasnou povahu a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

3. K čemu se cookies používají? Cookies jsou vždy používány s určitým cílem, podle nějž je lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií:

a) Technické cookies – jsou nezbytně nutné, aby mohly fungovat internetové stránky a určité funkce (technicky) na Vašem prohlížeči, např. přístup k chráněným nebo zabezpečeným částem internetových stránek P.F. art, a bez této kategorie cookies nefungují některé služby, např. nákupní košík.

b) Analytické cookies – sbírají informace o tom, jak používáte internetové stránky, např. které stránky se nejvíce používají a kde se objevují chybová hlášení; cílem této kategorie cookies je poskytnout majiteli internetových stránek přehled, jak webové stránky fungují a jak je může vylepšit, proto tyto cookies také napomáhají vylepšení uživatelského pohodlí.

c) Reklamní cookies – používají se k tomu, aby byly reklamní inzeráty na Vás při návštěvě internetových stránek co nejvíce zacíleny, aby se zajistilo, že neuvidíte stále tu samou reklamu a aby se měřila účinnost reklamní kampaně.

4. Které kategorie cookies na www.atlasskolstvi.cz a jakým způsobem P.F. art používá?

a) P.F. art používá na www.atlasskolstvi.cz především technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkce internetových stránek, a k jejich použití se nevyžaduje Váš souhlas.

b) P.F. art používá na www.atlasskolstvi.cz analytické cookies, ke kterým musíte udělit svůj souhlas, přičemž Váš souhlas P.F. art získá prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. V případě nastavení prohlížeče povolujícího stahování souborů cookies používáním těchto internetových stránek udělujete souhlas společnosti P.F. art s používáním výše uvedených kategorií souborů cookies.

c) P.F. art nepoužívá na www.atlasskolstvi.cz reklamní cookies. P.F. art nepoužívá reklamní cookies k tzv. remarketingu, tedy k vytváření cílené reklamy a její přizpůsobení osobám, které již internetové stránky P.F. art navštívili.

d) P.F. art zpracovává na www.atlasskolstvi.cz následující soubory cookies:

 

Kategorie Účel Vydavatel / Název cookies Doba uchování
Technické session ASPSESSIONIDCCDTTSBB po uzavření prohlížeče
Analytické pro odlišení jednotlivých uživatelů _ga 2 roky
Analytické pro omezení počtu požadavků sběru dat _gat 1 minuta
Analytické pro rozlišení jednotlivých návštěv _gid 1 den

 

e) P.F. art nikdy cookies nepoužívá k tomu, aby klienta osobně identifikovala, a nikdy do nich neumisťuje citlivá nebo osobní data.

5. Co máte dělat, pokud s používáním cookies nesouhlasíte? Máte právo odmítnout udělit společnosti P.F. art svůj souhlas s použitím cookies. Pokud nadále nechcete, aby společnost P.F. art cookies používala, můžete jejich používání zakázat, a to vhodným nastavením v příslušném prohlížeči. Zakázáním cookies v prohlížeči můžete negativně ovlivnit dostupnost a úplnost funkcionality internetových stránek P.F. art www.atlasskolstvi.cz a i dalších internetových stránek.

Současně lze využívání cookies upravit prostřednictvím funkce vymazání všech cookies, které jsou již na Vašem zařízení uchovány.

O konkrétním postupu se v obou případech můžete blíže informovat v nápovědě příslušného prohlížeče nebo manuálu příslušného zařízení. Informace o nastavení vybraných prohlížečů naleznete na těchto adresách:

a) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz

b) Google Chrome: https://support.google.com

c) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs

d) Opera: https://help.opera.com

e) Safari: https://support.apple.com

V neposlední řadě máte rovněž právo internetové stránky P.F. art www.atlasskolstvi.cz přestat používat.

6. Předává P.F. art shromážděné informace dalšímu zpracovateli, společnosti Google Inc.? P.F. art využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, Spojené státy americké (dále také jako „Google“), která používá soubory cookies.

Informace o užívání internetové stránky www.atlasskolstvi.cz spolu s obsahem souboru cookies je přenášen společností Google a uložen na serverech. Google užívá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání internetové stránky www.atlasskolstvi.cz a vytváření zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno právními předpisy nebo budou-li třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související funkce poskytované společností Google, a to:

- rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google nebo v informacích Google o ochraně soukromí.

Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin poskytovaný společností Google. Tento plugin je třeba stáhnout zde a nainstalovat do vašeho prohlížeče.

Při používání služby Google Analytics může dojít k předání a zpracování informací o užívání internetové stránky www.atlasskolstvi.cz spolu s obsahem souboru cookies na území třetích zemí. Společnost Google dodržuje rámcové dohody PrivacyShield o ochraně soukromí mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a mezi Švýcarskem a Spojenými státy americkými a zajišťují tak úroveň ochrany osobních údajů ekvivalentní s právními předpisy Evropské unie (příslušné prováděcí rozhodnutí Evropské komise naleznete zde).

 

P.F. art, spol. s r.o.