Aktualizace údajů

Jestliže zjistíte, že má Vaše škola uvedeny neaktuální údaje či údaje chybí, kontaktujte nás:

1) Zašlete nám na email info@pfart.cz změny, které požadujete. Pokud je změn více a chcete zaslat tabulku celou, změny prosím zřetelně vyznačte.

2) Máte-li nově vzniklou školu, která na našem portálu ještě není, stáhněte si prázdný formulář a vyplněný nám ho zašlete na e-mail hort@pfart.cz. Formuláře ke stažení:
- Základní školy a Základní umělecké školy
- Střední školy
- Vyšší odborné školy
- Vysoké školy
- Jazykové školy s jednoletým pomaturitním kurzem cizího jazyka

3) Měníte-li údaje STŘEDNÍ ŠKOLY, změny nahlaste také na Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ČR, aby při další aktualizaci nedošlo ke zveřejnění neplatných informací.

4) Potřebujete-li s aktualizací údajů poradit, pište na e-mail info@pfart.cz.

5) Údaje Vaší školy budou nejpozději do dvou pracovních dnů aktualizovány. E-mailem Vám změnu potvrdíme. Doporučujeme samozřejmě opravy zkontrolovat.


Každoročně provádíme sběr aktuálních údajů o vyšších odborných školách, vysokých školách a jazykových školách. Sběr dat středních škol provádí jednotlivé úřady práce, a to během května a června. Prosíme Vás o spolupráci, jelikož nahlášené údaje jsou pak otištěny v publikacích Atlasy školství a uvedeny na portálu www.atlasskolstvi.cz.