Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Přípravné kurzy na VŠ

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojn
Technická 1902/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
 

E-mail: mailto:12922@fs.cvut.cz
Tel.: 224 352 587
Web: www.fs.cvut.cz

Název kurzu Termín Cena
Přípravný kurz z matematiky na maturitu a přijímací zkoušky na technické VŠ každou středu od 15. února 2023 do konce dubna 2023, pokaždé od 17:00 hodin na Fakultě strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, v posluchárně C2-136 (1.patro) zdarma

 

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4, Královo Pole, 612 00 Brno
 

E-mail: mailto:studijni@fbm.vutbr.cz
Tel.: 541 143 386
Web: www.fbm.vutbr.cz

Název kurzu Termín Cena
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do bakalářských studijních programů duben 2023 1 860 Kč
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám do navazujících magisterských studijních programů duben 2023 1 650 Kč
VÍCE INFORMACÍ