Zavřít

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Aplikované vědy ve strojním inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270002
Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické modelování v technice navazující magisterský prezenční 2 roky
Mechatronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Automatizační a přístrojová technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270001
Automatizace a průmyslová informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Přístrojová technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Dopravní a transportní technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270001
Motorová vozidla navazující magisterský prezenční 2 roky
Kolejová vozidla navazující magisterský prezenční 2 roky
Spalovací motory navazující magisterský prezenční 2 roky
Transportní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Energetika a procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0713A070001
Energetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Procesní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Inteligentní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky N0788A260001
Jaderná energetická zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Robotika a výrobní technika navazující magisterský prezenční 2 roky N0714A270009
Výrobní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Robotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Letectví a kosmonautika navazující magisterský prezenční 2 roky N0716A270010
Letadla a bezpilotní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Letadlové motory navazující magisterský prezenční 2 roky
Kosmická technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Master of Automotive Engineering, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení průmyslových systémů navazující magisterský prezenční 2 roky N0413A270001
Technika prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A070001
Výrobní inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky N0715A270001
Aplikované vědy ve strojním inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Energetika a procesní inženýrství doktorský prezenční 4 roky
Konstrukční inženýrství a mechatronika doktorský prezenční 4 roky
Řízení strojů a procesů doktorský prezenční 4 roky
Výrobní a materiálové inženýrství doktorský prezenční 4 roky