Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty na školu
  • Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
  • studium@rek.zcu.cz
  • 377 631 021
  • www.zcu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Lékařské, Pedagogické, Právnické, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 49777513

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta ekonomická Hradební 2047/22, 350 02 Cheb
Podniková ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Marketingové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechnická Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Elektrotechnika a informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elektrotechnika a informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiály a technologie pro elektrotechniku navazující magisterský prezenční 2 roky
Výkonové systémy a elektrotechnika navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná elektrotechnika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta filozofická Sedláčkova 268/38, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia Blízkého východu bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro komerční praxi - francouzština bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro komerční praxi - němčina bakalářský prezenční 3 roky
Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Zaměření Humanitní studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro informační společnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro učitelství základů společenských věd bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Mezinárodní vztahy - teritoriální studia bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Společnost a politika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Areálová studia: bavorská studia navazující magisterský prezenční 22 let
Filozofie pro umělou inteligenci navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní studia Blízkého východu navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní vztahy navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství francouzštiny pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta pedagogická Veleslavínova 342/42, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika pohybové prevence navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství angického jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta právnická sady Pětatřicátníků 320/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Právo a právní věda magisterský prezenční 5 let
Právní specializace bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta strojní Univerzitní 2762/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Specializace Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství a management bakalářský prezenční  let
Strojírenská technologie-technologie obrábění bakalářský prezenční  let
Stavba energetických strojů a zařízení bakalářský prezenční  let
Konstruování strojů a technických zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Strojírenské materiály a technologie bakalářský prezenční  let
Progresivní technologie a materiály bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční 4 roky
Programování NC strojů bakalářský prezenční 4 roky
Zabezpečování kvality bakalářský prezenční 4 roky
Specialista pro automotive praxi bakalářský prezenční 4 roky
Specializace Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba jaderně energetických zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Konstruování strojů a technických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování výrobních strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování vozidel a manipulačních zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství a výrobní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Průmyslové inženýrství a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Husova 664/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Univerzitní 2954/28, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ateliery Audiovize bakalářský prezenční 4 roky
Animace bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie bakalářský prezenční 4 roky
Interaktivní design bakalářský prezenční 4 roky
Mediální ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Multimédia bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky
Grafika bakalářský prezenční 4 roky
Kov a šperk bakalářský prezenční 4 roky
Malba bakalářský prezenční 4 roky
Nová média bakalářský prezenční 4 roky
Socha a prostor bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Design a užitá tvorba bakalářský prezenční 4 roky
Design nábytku a interiéru bakalářský prezenční 4 roky
Fashion design bakalářský prezenční 4 roky
Keramický design bakalářský prezenční 4 roky
Produktový design bakalářský prezenční 4 roky
Environmentální design pro architekturu bakalářský prezenční 4 roky
Design modelling bakalářský prezenční 4 roky
Průmyslový design bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Grafický design a ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Didaktická ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design a digitální média bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design a vizuální komunikace bakalářský prezenční 4 roky
Komiks a ilustrace pro děti bakalářský prezenční 4 roky
Kniha a tvarování papíru bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Audiovize navazující magisterský prezenční 2 roky
Animace navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Interaktivní design navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediální ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimédia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kov a šperk navazující magisterský prezenční 2 roky
Malba navazující magisterský prezenční 2 roky
Nová média navazující magisterský prezenční 2 roky
Socha a prostor navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Design a užitá tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Design nábytku a interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Fashion design navazující magisterský prezenční 2 roky
Keramický design navazující magisterský prezenční 2 roky
Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální design pro architekturu navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Grafický design a ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Didaktická ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design a digitální média navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design a vizuální komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Komiks a ilustrace pro děti navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Fakulta aplikovaných věd Technická 2967/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Geomatika bakalářský prezenční 3 roky
Informační systémy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika a výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Kybernetika a řídicí technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Umělá inteligence a automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a finanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a její aplikace bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování v mechanice bakalářský prezenční 3 roky
Stavební inženýrství - Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Zobrazit programy Fakulta ekonomická Univerzitní 2762/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ekonomická a regionální geografie bakalářský prezenční 2 roky
Informační management bakalářský prezenční 3 roky
Marketingové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Podniková ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Projektové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomická a regionální geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční 2 roky
Podniková ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Projektové řízení navazující magisterský prezenční 2 roky