Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni

Kontakty na školu
  • Univerzitní 2732/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
  • studium@rek.zcu.cz
  • 377 631 020
  • www.zcu.cz
  • Zaměření: Ekonomické, Filozofické, Lékařské, Pedagogické, Právnické, Technické, Umělecké
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 49777513

Fakulty

Zobrazit programy Fakulta ekonomická Hradební 2047/22, 350 02 Cheb
Management and Digital Technology bakalářský prezenční 4 roky
Marketingové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Podniková ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zobrazit programy Fakulta elektrotechnická Univerzitní 2795/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Elektrotechnika a informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elektrotechnika a informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiály a technologie pro elektrotechniku navazující magisterský prezenční 2 roky
Výkonové systémy a elektroenergetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná elektrotechnika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta filozofická Sedláčkova 268/38, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Cizí jazyky pro komerční praxi bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina-francouzština bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina-němčina bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina-ruština bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Zaměření Humanitní studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro péči o kulturní dědictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro informační společnost bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Humanitní studia pro učitelství základů společenských věd bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Specializace Mezinárodní vztahy – teritoriální studia bakalářský prezenční 3 roky
Britská a americká studia bakalářský prezenční 3 roky
Evropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Kulturní studia Blízkého východu bakalářský prezenční 3 roky
Společnost a politika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční 3 roky
Společnost a politika bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Areálová studia: bavorská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Development and Globalization navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie pro umělou inteligenci navazující magisterský prezenční 2 roky
Humanitní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Kulturní studia Blízkého východu navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní vztahy navazující magisterský prezenční 2 roky
Moderní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Philosophy for Artificial lntelligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Archaeology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Archeologie doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Etnologie a kulturní studia doktorský prezenční 4 roky
Filozofie a dějiny vědy a techniky doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
History and Philosophy of Science and Technology doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Mezinárodní vztahy doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Modern History doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Moderní dějiny doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta pedagogická Veleslavínova 342/42, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Kombinace Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání prezenční  let
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika pohybové prevence navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy prezenční  let
Učitelství geografie pro střední školy prezenční  let
Učitelství chemie pro střední školy prezenční  let
Kombinace Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství českého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství fyziky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství biologie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství fyziky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Zobrazit programy Fakulta právnická sady Pětatřicátníků 320/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Právní specializace bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa navazující magisterský prezenční 2 roky
Právo a právní věda magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Fakulta strojní Univerzitní 2762/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Specializace Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konstruování strojů a technických zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství a management bakalářský prezenční 3 roky
Stavba energetických strojů a zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Strojírenské materiály a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Strojírenská technologie – technologie obrábění bakalářský prezenční 3 roky
Progresivní technologie a materiály bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční 4 roky
Programování NC strojů bakalářský prezenční 4 roky
Specialista pro automotive praxi bakalářský prezenční 4 roky
Zabezpečování kvality bakalářský prezenční 4 roky
Specializace Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba jaderně energetických zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Konstruování strojů a technických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování výrobních strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování vozidel a manipulačních zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství a výrobní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Průmyslové inženýrství a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Fakulta zdravotnických studií Husova 664/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Ortotika-protetika bakalářský prezenční 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Radiologická asistence bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Zdravotnické záchranářství bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Univerzitní 2954/28, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ateliery Audiovize bakalářský prezenční 4 roky
Animace bakalářský prezenční 4 roky
Fotografie bakalářský prezenční 4 roky
Interaktivní design bakalářský prezenční 4 roky
Mediální ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Multimédia bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Design a užitá tvorba bakalářský prezenční 4 roky
Design nábytku a interiéru bakalářský prezenční 4 roky
Environmentální design pro architekturu bakalářský prezenční 4 roky
Fashion design bakalářský prezenční 4 roky
Keramický design bakalářský prezenční 4 roky
Produktový design bakalářský prezenční 4 roky
Průmyslový design bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Grafický design a ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Didaktická ilustrace bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design a digitální média bakalářský prezenční 4 roky
Grafický design a vizuální komunikace bakalářský prezenční 4 roky
Komiks a ilustrace pro děti bakalářský prezenční 4 roky
Kniha a tvarování papíru bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Výtvarná umění bakalářský prezenční 4 roky
Grafika bakalářský prezenční 4 roky
Kov a šperk bakalářský prezenční 4 roky
Malba bakalářský prezenční 4 roky
Nová média bakalářský prezenční 4 roky
Socha a prostor bakalářský prezenční 4 roky
Ateliery Audiovize navazující magisterský prezenční 2 roky
Animace navazující magisterský prezenční 2 roky
Fotografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Interaktivní design navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediální ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Multimédia navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Design a užitá tvorba navazující magisterský prezenční 2 roky
Design nábytku a interiéru navazující magisterský prezenční 2 roky
Environmentální design pro architekturu navazující magisterský prezenční 2 roky
Fashion design navazující magisterský prezenční 2 roky
Keramický design navazující magisterský prezenční 2 roky
Produktový design navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Grafický design a ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Didaktická ilustrace navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design a digitální média navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafický design a vizuální komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Komiks a ilustrace pro děti navazující magisterský prezenční 2 roky
Ateliery Výtvarná umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Kov a šperk navazující magisterský prezenční 2 roky
Malba navazující magisterský prezenční 2 roky
Nová média navazující magisterský prezenční 2 roky
Socha a prostor navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezioborový výzkum prostřednictvím vizuální umělecké tvorby doktorský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta aplikovaných věd Technická 2967/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Geomatika bakalářský prezenční 3 roky
Informační systémy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové vědy bakalářský prezenční 3 roky
Výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Kybernetika a řídicí technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Umělá inteligence a automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a finanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a její aplikace bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování v mechanice bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Stavební inženýrství – Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomechanika a mechanika moderních materiálů prezenční  let
Dynamika konstrukcí a mechatronika prezenční  let
Výpočty a design konstrukcí prezenční  let
Specializace Distribuované výpočetní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Distribuované systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Výpočetní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Informatika a její specializace navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicínská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování přirozeného jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové a informační systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a řídicí technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika a finanční studia navazující magisterský prezenční 3 roky
Matematika a její aplikace navazující magisterský prezenční 3 roky
Stavební inženýrství – moderní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná mechanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzika plazmatu a tenkých vrstev doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geomatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Informatika a výpočetní technika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kybernetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Matematika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Zobrazit programy Fakulta ekonomická Univerzitní 2762/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
Ekonomická a regionální geografie bakalářský prezenční 2 roky
Informační management bakalářský prezenční 3 roky
Marketingové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Podniková ekonomika a management bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Projektové řízení bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomická a regionální geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Informační management navazující magisterský prezenční 2 roky
Podniková ekonomika a management navazující magisterský prezenční 2 roky
Projektové a procesní řízení navazující magisterský prezenční 2 roky