Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta pedagogická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Kombinace Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání prezenční  let
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kombinace Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Kombinace Výtvarná výchova a kultura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudba se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika pohybové prevence navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy prezenční  let
Učitelství geografie pro střední školy prezenční  let
Učitelství chemie pro střední školy prezenční  let
Kombinace Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kombinace Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Učitelství pro základní školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství českého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství fyziky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství dějepisu pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství hudební výchovy pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství geografie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství dějepisu pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství hudební výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství biologie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství fyziky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství chemie pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství technické výchovy pro ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství matematiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství technické výchovy pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví ZŠ a Učitelství německého jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výchovy ke zdraví ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a Učitelství informatiky pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let