Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Elektrotechnika a informační technologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Elektrotechnika a informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiály a technologie pro elektrotechniku navazující magisterský prezenční 2 roky
Výkonové systémy a elektroenergetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná elektrotechnika navazující magisterský kombinovaná 2 roky