Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Geomatika bakalářský prezenční 3 roky
Informační systémy bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové vědy bakalářský prezenční 3 roky
Výpočetní technika bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Kybernetika a řídicí technika bakalářský prezenční 3 roky
Automatické řízení a robotika bakalářský prezenční 3 roky
Umělá inteligence a automatizace bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a finanční studia bakalářský prezenční 3 roky
Matematika a její aplikace bakalářský prezenční 3 roky
Počítačové modelování v mechanice bakalářský prezenční 3 roky
Softwarové inženýrství bakalářský prezenční 3 roky
Stavební inženýrství – Pozemní stavby bakalářský prezenční 4 roky
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Aplikovaná mechanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biomechanika a mechanika moderních materiálů prezenční  let
Dynamika konstrukcí a mechatronika prezenční  let
Výpočty a design konstrukcí prezenční  let
Specializace Distribuované výpočetní systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Distribuované systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Výpočetní technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Geomatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Informatika a její specializace navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicínská informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zpracování přirozeného jazyka navazující magisterský prezenční 2 roky
Počítačová grafika navazující magisterský prezenční 2 roky
Softwarové a informační systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Kybernetika a řídicí technika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika a finanční studia navazující magisterský prezenční 3 roky
Matematika a její aplikace navazující magisterský prezenční 3 roky
Stavební inženýrství – moderní budovy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná mechanika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Fyzika plazmatu a tenkých vrstev doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Geomatika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Informatika a výpočetní technika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Kybernetika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky
Matematika doktorský prezenční, kombinovaná 4 roky