Zavřít

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Strojní inženýrství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Konstruování strojů a technických zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Průmyslové inženýrství a management bakalářský prezenční 3 roky
Stavba energetických strojů a zařízení bakalářský prezenční 3 roky
Strojírenské materiály a technologie bakalářský prezenční 3 roky
Strojírenská technologie – technologie obrábění bakalářský prezenční 3 roky
Progresivní technologie a materiály bakalářský kombinovaná 3 roky
Specializace Strojírenství bakalářský prezenční 4 roky
Programování NC strojů bakalářský prezenční 4 roky
Specialista pro automotive praxi bakalářský prezenční 4 roky
Zabezpečování kvality bakalářský prezenční 4 roky
Specializace Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba energetických strojů a zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Stavba jaderně energetických zařízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Konstruování strojů a technických zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování výrobních strojů a zařízení bakalářský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování vozidel a manipulačních zařízení navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality navazující magisterský prezenční 2 roky
Materiálové inženýrství a výrobní technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Průmyslové inženýrství a management navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky