Zavřít

Střední škola podnikání a gastronomie

Střední škola podnikání a gastronomie

Doplňující informace

Informační kancelář – tel. 281 028 956, 724 909 426.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1600  Kč/měsíc
 • Stravování 1100 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Ekonomika a podnikání (Ekonomika a management) 63-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 60 76/56 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 65-42-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 45 56/40 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Veřejnosprávní činnost (Veřejnosprávní činnost) 68-43-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 45 48/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Pekař (Pekař) 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 15 40/22 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.6
Cukrář (Cukrář) 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 45 119/54 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.4
Řezník-uzenář (Řezník-uzenář) 29-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 21/11 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.6
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 75 137/66 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.4
Prodavač (Prodavač květin) 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 30/22 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.6
Aranžér (Aranžér a propagace) 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 45 110/35 Statistika ANO NE
Doporučený prospěch: 2.4
Obchodník (Obchodník) 66-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 15 0/0 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2
Nástavby:
Podnikání (Podnikání); VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 60 108/62 Statistika ČJ, M ANO NE
Doporučený prospěch: 2

Podrobné informace o škole

Střední škola podnikání a gastronomie

Charakteristika střední školy

Střední škola podnikání a gastronomie je komplexním školským zařízením s kvalitním vybavením učeben a moderním nadstandardním řešením žákovských pracovišť praktického vyučování. Škola je zaměřena na přípravu žáků pro hotelnictví, gastronomii, veřejnosprávní činnost a podnikání.

Možnosti studia žáků v těchto oborech vzdělávání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – čtyřleté denní studium

 • 65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus)
 • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP Veřejnosprávní činnost)
 • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Podniková ekonomika a management)
 • 66-41-L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník)

Absolventi získávají znalosti a dovednosti pro výkon širokého rozsahu odborných pozic v hotelnictví, veřejné správě, podnikání a obchodních firmách.

Vyučované jazyky: AJ, NJ.

Střední vzdělání s výučním listem – tříleté denní studium

 • 29-53-H/01 Pekař (ŠVP Pekař)
 • 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)
 • 29-56-H/01 Řezník-uzenář (ŠVP Řezník-uzenář)
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač květin)
 • 66-52-H/01 Aranžér (ŠVP Aranžér a propagace)

Všechny obory jsou určeny pro chlapce i dívky. Pro přijetí je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotním stavu uchazeče.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – dvouleté denní studium

Pro absolventy tříletého studia s výučním listem.

 • 64-41-L/51 Podnikání (ŠVP Podnikání)

Proč studovat na této škole?

 • Nadstandardní materiální zázemí pro praktické vyučování, prioritně jsou rozvíjeny partnerské vztahy se sociálními partnery, firmami a státní správou
 • SŠ podporuje a zajišťuje účast žáků na odborných soutěžích, výstavách, veletrzích a exkurzích
 • Žáci mají možnost absolvovat barmanský a baristický kurz
 • SŠ ve spolupráci s partnery realizuje pro žáky odborné stáže v Itálii a Německu
 • Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže
 • SŠ poskytuje cateringové, ubytovací a stravovací služby

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení základního vzdělání, v přijímacím řízení splnění podmínek pro přijetí, stanovených prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti, v souladu se zákonnými předpisy.

Střední škola dává zájemcům o studium možnost seznámit se s nabídkou studia, s obsahem, organizací a podmínkami, prostřednictvím Dnů otevřených dveří – termíny aktuálně na webových stránkách.

Prohlídka školy možná po telefonické domluvě (281 028 956, 724 909 426, 281 028 904).

logo
Za Černým mostem 362/3, Praha 9
tel.: 281 028 904, 281 028 926
sougastropraha9@seznam.cz
www.sougastro.cz
Zobrazit více