Zavřít

Univerzita Karlova

Kontakty na školu
  • Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
  • uk@cuni.cz
  • 224 491 111, 224 491 850
  • www.cuni.cz
  • Zaměření: Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Právnické, Přírodovědecké, Technické
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 216208

Fakulty

Zobrazit programy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
Zobrazit programy Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870/13, 500 38 Hradec Králové
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Všeobecná sestra bakalářský prezenční 3 roky 5341R009
Zobrazit programy Lékařská fakulta v Plzni alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň
Zobrazit programy Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 995/6, Staré Město, 110 01 Praha 1
Obory Economics bakalářský prezenční 3 roky B6201
Economics and Finance bakalářský prezenční 3 roky 6201R009
Obory Ekonomické teorie bakalářský prezenční 3 roky B6201
Ekonomie a finance bakalářský prezenční 3 roky 6201R009
Obory Mediální a komunikační studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7202
Mediální studia bakalářský kombinovaná 3 roky 7202R012
Obory Economics navazující magisterský prezenční 2 roky N6201
Corporate Strategy and Finance in Europe navazující magisterský prezenční 2 roky 6201T011
Economics and Finance navazující magisterský prezenční 2 roky 6201T009
Obory Ekonomické teorie navazující magisterský prezenční 2 roky N6201
Ekonomie a finance navazující magisterský prezenční 2 roky 6201T009
Obory Mediální a komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky N7202
Mediální studia navazující magisterský prezenční 2 roky 7202T012
Žurnalistika navazující magisterský prezenční 2 roky 7202T006
Obory Political Science navazující magisterský prezenční 2 roky N6701
International Relations navazující magisterský prezenční 2 roky 6701T005
Obory Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky N6701
Mezinárodní vztahy navazující magisterský prezenční 2 roky 6701T005
Obory Sociologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6703
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky 6703T004
Veřejná a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6731T016
Obory Sociology navazující magisterský prezenční 2 roky N6703
Public and Social Policy navazující magisterský prezenční 2 roky 6703T020
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 47/4, Nové Město, 116 39 Praha 1
Obory Psychologie bakalářský prezenční 3 roky B7701
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku bakalářský prezenční 3 roky 7701R016
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7507
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R036
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R045
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R037
Dějepis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R038
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R039
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R046
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R233
Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7504R009
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R040
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R040
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7504R015
Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7504R015
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R041
Pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7501R008
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R060
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R047
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7506R028
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R043
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský kombinovaná 3 roky 7507R056
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7531R001
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7507R031
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky 7504R235
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R235
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7504R236
Obory Specialization in Education bakalářský prezenční 3 roky B7507
English Language Oriented at Education (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R036
Choir Conducting Oriented at Education (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R047
Music Oriented at Education (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R233
Musical Instrument Oriented at Education (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7507R046
Obory Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7506
Speciální pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná  let 7506R002
Obory Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky B7505
Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky 7505R008
Obory Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7501
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7501T010
Obory Psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7701
Psychologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7701T005
Obory Secondary School Teacher Education navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7504
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and Colleges navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T298
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T213
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English Language (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T213
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir Conducting (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T226
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematics navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T221
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Music (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T219
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical Instrument (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T218
Obory Special Education navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7506
Special Education navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7506T002
Obory Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7506
Speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7506T002
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7504
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T298
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T293
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T213
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T213
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T214
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T214
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T215
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T216
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazyk (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T217
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T218
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T219
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T220
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T276
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T276
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T221
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T221
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T222
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T223
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T225
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T226
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T277
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T278
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdraví (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T303
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T228
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd (dvouoborový) navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T190
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 7504T290
Zobrazit programy Právnická fakulta náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 126 40 Praha 1
Zobrazit programy Evangelická teologická fakulta Černá 646/9, Nové Město, 115 55 Praha 1
Obory Teologie prezenční, kombinovaná 2 roky N6141
Teologie - spiritualita - etika prezenční 2 roky 6141T079
Zobrazit programy Filozofická fakulta náměstí Jana Palacha 1/2, Josefov, 116 38 Praha 1
Obory Anglistika - amerikanistika bakalářský prezenční 3 roky B7311
Anglistika - amerikanistika (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R014
Anglistika - amerikanistika (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R014
Obory Filologie bakalářský prezenční 3 roky B7310
Dánská studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R251
Finská studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R298
Fonetika (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R050
Francouzská filologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R051
Francouzská filologie (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R051
Hispanistika (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R259
Hispanistika (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R259
Německý jazyk a literatura (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R106
Německý jazyk a literatura (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R106
Norská studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R252
Sinologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R159
Srovnávací jazykověda (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R219
Středoevropská studia (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R262
Švédská studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R253
Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky B6101
Filozofie (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 6101R004
Filozofie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 6101R004
Religionistika (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 6101R014
Religionistika (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 6101R014
Obory Historické vědy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7105
Historie - evropská studia (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7105R075
Historie - evropská studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7105R075
Klasická archeologie (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7105R032
Klasická archeologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7105R032
Obory Informační studia a knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B7201
Informační studia a knihovnictví (jednooborový) bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7201R001
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury bakalářský prezenční 3 roky B8109
Dějiny umění (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 8109R002
Dějiny umění (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 8109R002
Divadelní věda (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 8104R001
Divadelní věda (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 8104R001
Filmová studia (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 8104R017
Filmová studia (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 8104R017
Hudební věda (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 8102R003
Hudební věda (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 8102R003
Obory Politologie bakalářský prezenční 3 roky B6701
Politologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 6701R008
Politologie (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 6701R008
Obory Překladatelství a tlumočnictví bakalářský prezenční 3 roky B7313
Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7310R360
Obory Psychologie bakalářský prezenční 3 roky B7701
Psychologie (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky 7701R005
Obory Übersetzen und Dolmetschen bakalářský prezenční 3 roky B7313
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (jednooborový) bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filologie navazující magisterský prezenční 2 roky N7310
Český jazyk - specializační studium (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T316
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T033
Český jazyk a literatura (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T033
Fonetika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T050
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční  let 7310T051
Francouzská filologie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T051
Hebraistika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T061
Hebraistika navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T061
Hispanistika navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T259
Hispanistika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T259
Komparatistika navazující magisterský prezenční 2 roky 8109T007
Komparatistika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 8109T007
Německý jazyk a literatura (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T106
Německý jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T106
Nizozemský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T109
Nizozemský jazyk a literatura (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T109
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T151
Skandinavistika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T254
Skandinavistika navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T254
Středoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T262
Turkologie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T220
Obory Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky N6101
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T004
Filozofie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T004
Religionistika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T014
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T014
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky N7105
Historie - české dějiny v evropském kontextu (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7105T082
Historie - české dějiny v evropském kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky 7105T082
Klasická archeologie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7105T032
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky 7105T032
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury navazující magisterský prezenční 2 roky N8109
Estetika navazující magisterský prezenční 2 roky 8109T005
Estetika (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 8109T005
Filmová studia navazující magisterský prezenční 2 roky 8104T017
Filmová studia (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 8104T017
Hudební věda navazující magisterský prezenční 2 roky 8102T003
Hudební věda (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 8102T003
Obory Philologie navazující magisterský prezenční 2 roky N7310
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T364
Obory Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky N6701
Politické teorie navazující magisterský prezenční 2 roky 6701T024
Politické teorie (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 6701T024
Obory Překladatelství a tlumočnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N7313
Překladatelství: čeština - angličtina (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T270
Překladatelství: čeština - francouzština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T271
Překladatelství: čeština - němčina (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T272
Překladatelství: čeština - ruština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T273
Překladatelství: čeština - španělština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T274
Tlumočnictví: čeština - angličtina (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T275
Tlumočnictví: čeština - francouzština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T276
Tlumočnictví: čeština - němčina (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T277
Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T278
Tlumočnictví: čeština - španělština (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7310T279
Zobrazit programy 3. lékařská fakulta Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5341
Všeobecná sestra bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 5341R009
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky 5342R004
magistersky magisterský prezenční 6 let M5103
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zobrazit programy 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32, Nové Město, 120 00 Praha 2
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky 5342R004
Obory Specializace ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N5345
Intenzivní péče navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 5345T024
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Albertov 2038/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
Obory Biochemie bakalářský prezenční 3 roky B1406
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky 1406R002
Obory Biologie bakalářský prezenční 3 roky B1501
Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R212
Ekologická a evoluční biologie bakalářský prezenční 3 roky 1501R023
Obory Biology bakalářský prezenční 3 roky B1501
Ecological and Evolutionary Biology bakalářský prezenční 3 roky 1501R023
Obory Geografie bakalářský prezenční  let B1301
Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky 1301R007
Geografie se zaměřením na vzdělávání(dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R181
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky 7504R180
Obory Geologie bakalářský prezenční  let B1201
Geologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 1201R004
Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky 7504R008
Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R179
Praktická geobiologie bakalářský prezenční 3 roky 1201R015
Obory Hydrologie a hydrogeologie bakalářský prezenční 3 roky B3975
Povrchová a podzemní voda bakalářský prezenční 3 roky 1202R011
Obory Chemie bakalářský prezenční 3 roky B1407
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky 7504R182
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky 7504R009
Obory Chemistry bakalářský prezenční 3 roky B1407
Chemistry Oriented at Education bakalářský prezenční 3 roky 7504R009
Chemistry Oriented at Education (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 7504R182
Obory Klinická a toxikologická analýza bakalářský prezenční 3 roky B1413
Klinická a toxikologická analýza bakalářský prezenční 3 roky 1403R002
Obory Special Chemical and Biological Programmes bakalářský prezenční 3 roky B3912
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms bakalářský prezenční 3 roky 1515R011
Obory Speciální chemicko-biologické obory bakalářský prezenční 3 roky B3912
Molekulární biologie a biochemie organismů bakalářský prezenční 3 roky 1515R011
Obory Vědy o Zemi bakalářský prezenční 3 roky B3976
Vědy o Zemi bakalářský prezenční 3 roky 3913R001
Obory Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky N1406
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky 1406T002
Obory Biologie navazující magisterský prezenční 2 roky N1501
Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T185
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T185
Obory Demografie navazující magisterský prezenční  let N1303
Demografie navazující magisterský prezenční  let 1303T001
Obory Demography navazující magisterský prezenční  let N1303
Demography navazující magisterský prezenční  let 1303T001
Obory Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky N1301
Fyzická geografie a geoekologie navazující magisterský prezenční 2 roky 1301T004
Kartografie a geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky 1302T006
Krajina a společnost navazující magisterský prezenční 2 roky 1301T029
Regionální a politická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky 1301T011
Sociální geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky 1301T015
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T195
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T194
Obory Geography navazující magisterský prezenční 2 roky N1301
Landscape and Society navazující magisterský prezenční 2 roky 1301T029
Obory Geologie navazující magisterský prezenční 2 roky N1201
Geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro střední školy (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T196
Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T197
Obory Chemie navazující magisterský prezenční 2 roky N1407
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T199
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T198
Obory Chemistry navazující magisterský prezenční 2 roky N1407
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T199
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary Schools (dvouoborový) navazující magisterský prezenční 2 roky 7504T198
Obory Klinická a toxikologická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky N1413
Klinická a toxikologická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky 1403T002
Zobrazit programy Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 2027/3, Nové Město, 121 16 Praha 2
Obory Fyzika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B1701
Fyzika zaměřená na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 7504R183
Obory Computer Science navazující magisterský prezenční 2 roky N1801
Computational Linguistics navazující magisterský prezenční 2 roky 1103T012
Discrete Models and Algorithms navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T014
Software Systems navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T043
Theoretical Computer Science navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T010
Obory Fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky N1701
Astronomie a astrofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T038
Biofyzika a chemická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky 1702T007
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T041
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T042
Geofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T017
Jaderná a subjaderná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T019
Matematické a počítačové modelování ve fyzice navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T057
Meteorologie a klimatologie navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T024
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T029
Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T034
Obory Informatika navazující magisterský prezenční  let N1801
Diskrétní modely a algoritmy navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T014
Matematická lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky 1103T012
Softwarové systémy navazující magisterský prezenční 2 roky 2612T043
Teoretická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky 1801T010
Obory Physics navazující magisterský prezenční 2 roky N1701
Astronomy and Astrophysics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T038
Biophysics and Chemical Physics navazující magisterský prezenční 2 roky 1702T007
Geophysics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T017
Mathematical and Computational Modelling in Physics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T057
Meteorology and Climatology navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T024
Nuclear and Subnuclear Physics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T019
Optics and Optoelectronics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T029
Physics of Condensed Matter and Materials navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T041
Physics of Surfaces and Ionized Media navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T042
Theoretical Physics navazující magisterský prezenční 2 roky 1701T034
Zobrazit programy Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, Krč, 140 21 Praha 4
Obory Teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6141
Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky 6141R035
Pravoslavná teologie (dvouoborový) bakalářský prezenční 3 roky 6141R035
Starokatolická teologie bakalářský prezenční 3 roky 6141R063
Obory Teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná  let N6141
Husitská teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6141T017
Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky 6141T035
Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky 6141T035
Starokatolická teologie navazující magisterský prezenční 2 roky 6141T063
Zobrazit programy 2. lékařská fakulta V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Obory Specializace ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N5345
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky 5342T004
General Medicine magisterský prezenční 6 let M5103
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zobrazit programy Fakulta humanitních studií Pátkova 2137/5, Libeň, 182 00 Praha 8
Obory Humanities bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6107
Liberal Arts and Humanities bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 6107R009
Obory Humanitní studia bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6107
Studium humanitní vzdělanosti bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky 6107R009
Obory Ekologie a ochrana prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky N1601
Sociální a kulturní ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky 6107T008
Obory Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky N6101
Německá a francouzská filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T032
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7105
Evropské kulturní a duchovní dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky 7105T087
Orální historie - soudobé dějiny navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6107T029
Obory History navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N7105
Oral History - Contemporary History navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky 6107T029
Obory Mediální a komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky N7202
Elektronická kultura a sémiotika navazující magisterský prezenční 2 roky 7202T013
Obory Philosophie navazující magisterský prezenční 2 roky N6101
Philosophies allemande et française dans ľespace européen (EuroPhilosophie) navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T030
Obory Philosophie navazující magisterský prezenční 2 roky N6101
Deutsche und französische Philosophie navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T032
Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie) navazující magisterský prezenční 2 roky 6101T030
Zobrazit programy Katolická teologická fakulta Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury bakalářský prezenční 3 roky B8109
Dějiny křesťanského umění bakalářský prezenční 3 roky 8109R001
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury navazující magisterský prezenční 2 roky N8109
Dějiny křesťanského umění navazující magisterský prezenční 2 roky 8109T001
Obory Teologie magisterský prezenční 5 let M6141
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let 6141T020
Zobrazit programy Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31, Veleslavín, 162 52 Praha 6
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Ortotik-protetik bakalářský kombinovaná 3 roky 5345R026