Zavřít

Univerzita Karlova

Kontakty na školu
  • Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
  • uk@cuni.cz
  • 224 491 111, 224 491 850
  • www.cuni.cz
  • Zaměření: Filozofické, Humanitní, Lékařské, Pedagogické, Právnické, Přírodovědecké, Technické
    Typ školy: Veřejná
    IČO: 216208

Fakulty

Zobrazit programy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové
Farmacie magisterský prezenční 5 let M5206
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Pharmaceutical Sciences navazující magisterský prezenční 2 roky
Pharmacy magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870/13, 500 38 Hradec Králové
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let M5111
Obory Ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecná sestra bakalářský prezenční 3 roky
Dentistry magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Lékařská fakulta v Plzni Husova 654/3, Jižní Předměstí, 306 05 Plzeň
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let M5111
Dentistry magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 995/6, Staré Město, 110 01 Praha 1
Obory Ekonomické teorie bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomie a finance bakalářský prezenční 3 roky
Ekonomie a finance, EN bakalářský prezenční 3 roky
Obory Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Studia současných společností bakalářský prezenční 3 roky
Obory Ekonomické teorie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomie a finance, EN, studium za úhradu navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekonomie a finance navazující magisterský prezenční 2 roky
Korporátní strategie a finance v Evropě, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bezpečnostní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní bezpečnostní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Mezinárodní vztahy navazující magisterský prezenční 2 roky
Politologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Sociologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Veřejná a sociální politika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejné a sociální politiky navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie v evropském kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Mediální a komunikační studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Žurnalistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Society, Communication and Media navazující magisterský prezenční 2 roky
Master in Area Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Geopolitical Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
History and Area Srudies bakalářský prezenční 3 roky
Politologie a mezinárodní vztahy bakalářský prezenční 3 roky
Politics, Philosophy and Economics bakalářský prezenční 3 roky
Politologie a veřejná politika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Teritoriální studia bakalářský prezenční, distanční 3 roky
Teritoriální studia bakalářský prezenční, distanční 3 roky
Soudobé dějiny bakalářský distanční 3 roky
Česko-německá studia bakalářský prezenční 3 roky
Social Sciences bakalářský prezenční 3 roky
Sociologie a sociální politika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Komunikační studia bakalářský prezenční 3 roky
Žurnalistika bakalářský prezenční 3 roky
Mediální studia bakalářský prezenční 3 roky
Marketingová komunikace a public relations bakalářský prezenční 3 roky
Master in Economic Research navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Balkánská, euroasijská a středoevropská studia navazující magisterský distanční 2 roky
Ruská a euroasijská studia navazující magisterský distanční 2 roky
Balkánská a středoevropská studia navazující magisterský distanční 2 roky
Obory Teritoriální studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Evropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá a rakouská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Západoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Severoamerická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Balkan, Eurasian and Central European Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Německá a středoevropská studia/Deutsche und Mitteleuropäische Studien navazující magisterský prezenční 2 roky
European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme navazující magisterský prezenční 2 roky
International Economic and Political Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Mediální studia navazující magisterský distanční 2 roky
Media and Area studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Strategická komunikace navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Pedagogická fakulta Magdalény Rettigové 47/4, Nové Město, 116 39 Praha 1
Vychovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Specializace v pedagogice bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku bakalářský kombinovaná 3 roky
Učitelství pro mateřské školy bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský kombinovaná 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání, EN bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání, EN bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský kombinovaná 3 roky
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku bakalářský prezenční 3 roky
Obory Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Pedagogika předškolního věku navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Učitelství pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – český jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – ruský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – informační a komunikační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – ruský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – speciální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – francouzský jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – německý jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – sbormistrovství navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – hra na nástroj navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – hra na nástroj, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk – základy společenských věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova – výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova – sbormistrovství, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdraví navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - dějepis navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk – výtvarná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie – pedagogika navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk – pedagogika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – hudební výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie – tělesná výchova navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdraví navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství pro základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Učitelství pro 1. stupeň základní školy magisterský prezenční, kombinovaná 5 let
Školský management bakalářský kombinovaná 3 roky
Andragogika a management vzdělávání navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Edukace a intrepretace v oblasti kulturního dědictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Právnická fakulta náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 126 40 Praha 1
Obory Právo a právní věda magisterský prezenční 5 let M6805
Právo magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Evangelická teologická fakulta Černá 646/9, Nové Město, 115 55 Praha 1
Obory Teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B6141
Evangelická teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Teologie křesťanských tradic bakalářský prezenční 3 roky
Obory Teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N6141
Evangelická teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teologie – spiritualita – etika navazující magisterský prezenční 2 roky
Pastorační a sociální práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Filozofická fakulta náměstí Jana Palacha 1/2, Josefov, 116 38 Praha 1
Obory Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Sociologie bakalářský prezenční 3 roky
Sociální práce bakalářský prezenční 3 roky
Psychologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - české dějiny v evropském kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komparatistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Středoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Německý jazyk a literatura ve střední Evropě navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Překladatelství a tlumočnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Andragogika a personální řízení bakalářský prezenční 3 roky
Pedagogika bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Egypt a Přední východ ve starověku bakalářský prezenční 3 roky
Historie - evropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie pravěku a středověku bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Logika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Germánská a severoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Germanistika bakalářský prezenční 3 roky
Skandinavistika bakalářský prezenční 3 roky
Finština bakalářský prezenční 3 roky
Nizozemština bakalářský prezenční 3 roky
Italianistika bakalářský prezenční 3 roky
Portugalistika bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika pro cizince bakalářský prezenční 3 roky
Obory Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Ruština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Španělština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Francouzština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Němčina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Východoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Blízkovýchodní studia bakalářský prezenční 3 roky
Obory Řecká a latinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Řecká a latinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Novořecký jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 3 roky
Obory Středoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Romanistika bakalářský prezenční 3 roky
Maďarská studia bakalářský prezenční 3 roky
Slovakistika bakalářský prezenční 3 roky
Polonistika bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Obory Asijská studia bakalářský prezenční 3 roky
Japanologie bakalářský prezenční 3 roky
Indologie bakalářský prezenční 3 roky
Koreanistika bakalářský prezenční 3 roky
Vietnamistika bakalářský prezenční 3 roky
Sinologie bakalářský prezenční 3 roky
Jihovýchodoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Jazyk a komunikaci neslyšících bakalářský prezenční 3 roky
Fonetika bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika bakalářský prezenční 3 roky
Etnologie a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Informační studia a knihovnictví bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Obory Historické vědy bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Anglistika - amerikanistika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Obecná teorie a dějiny umění a kultury bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika a personální řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální pedagogika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Iberoamerikanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie pravěku a středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - obecné dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie - hospodářské a sociální dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Logic navazující magisterský prezenční 2 roky
Logika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika pro cizince navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština v komunikaci neslyšících navazující magisterský prezenční 2 roky
Východoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Řecká a latinská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Italianistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Asijská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Indologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Japanologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Koreanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sinologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Český jazyk a literatura - specializační studium navazující magisterský prezenční 2 roky
Obecná lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fonetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Hebraistika a židovská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Blízkovýchodní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Psychologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Etnologie a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Studia nových medií navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Informace, média a knižní kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Veřejná správa a spisová služba navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Čínská studia (jednooborové, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny starověku (jednooborové, sdružené studium H + V) bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy 3. lékařská fakulta Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Intezivní péče navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský prezenční 3 roky
Dentální hygiena bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy 1. lékařská fakulta Kateřinská 1660/32, Nové Město, 120 00 Praha 2
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B5345
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let M5103
Zubní lékařství magisterský prezenční 5 let M5111
Adiktologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Porodní asistence bakalářský prezenční 3 roky
Ergoterapie bakalářský prezenční 3 roky
Nutriční terapie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Ergoterapie pro dospělé navazující magisterský prezenční 2 roky
Adiktologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Dentristy magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Přírodovědecká fakulta Albertov 2038/6, Nové Město, 128 00 Praha 2
Obory Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Demografie bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociální geografií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociologií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s historií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s veřejnou a sociální politikou bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s ekonomií bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Klinická a toxikologická analýza bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Speciální chemicko-biologické obory bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biochemie organismů bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie a geoekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Kartografie a geoinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Regionální a politická geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajina a společnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Demografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická a toxikologická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Hydrologie a hydrogeologie bakalářský prezenční 3 roky
Povrchová a podzemní voda bakalářský prezenční 3 roky
Vědy o Zemi bakalářský prezenční 3 roky
Obory Aplikovaná geografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Ekologická a evoluční biologie bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Medicinální chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a fyzika materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Geotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geologie bakalářský prezenční 3 roky
Geologie bakalářský prezenční 3 roky
Praktická geobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Hospodaření s přírodními zdroji bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství geologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Genetika, molekulární biologie a virologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Protistologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická a evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční a vývojová biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologie a genetika člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ecology navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicinální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a fyzika materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Makromolekulární chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrologie a hydrogeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Globální migrační a rozvojová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální epidemiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 2027/3, Nové Město, 121 16 Praha 2
Obory Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Informatika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Fyzika bakalářský prezenční 3 roky
Matematika pro informační technologie bakalářský prezenční 3 roky
Obecná matematika bakalářský prezenční 3 roky
Matematické modelování bakalářský prezenční 3 roky
Finanční matematika bakalářský prezenční 3 roky
Informatika bakalářský prezenční 3 roky
Computer Science bakalářský prezenční 3 roky
Obory Učitelství fyziky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství fyziky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Astronomie a astrofyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Biofyzika a chemická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Částicová a jaderná fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzika povrchů a plazmatu navazující magisterský prezenční 2 roky
Geofyzika a fyzika planet navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické a počítačové modelování ve fyzice navazující magisterský prezenční 2 roky
Optika a optoelektronika navazující magisterský prezenční 2 roky
Teoretická fyzika navazující magisterský prezenční 2 roky
Computational Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Financial and Insurance Mathematics navazující magisterský prezenční 2 roky
Finanční a pojistná matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické modelování ve fyzice a technice navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematické struktury navazující magisterský prezenční 2 roky
Matematika pro informační technologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematical Analysis navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematical Modelling in Physis and Technology navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematical Structures navazující magisterský prezenční 2 roky
Mathematics for Information Technologies navazující magisterský prezenční 2 roky
Numerická a výpočtová matematika navazující magisterský prezenční 2 roky
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie navazující magisterský prezenční 2 roky
Probability, Mathematical Statistics and Econometrics navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Software and Data Engineering navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Software Systems navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Visual Computing and Game Development navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Softwarové a datové inženýrství navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Softwarové systémy navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Theoretical Computer Science navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Artificial Intelligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Umělá inteligence navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Teoretická informatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Discrete Models and Algorithms navazující magisterský prezenční 2 roky
Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Diskrétní modely a algoritmy navazující magisterský prezenční 2 roky
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy Husitská teologická fakulta Pacovská 350/4, Krč, 140 21 Praha 4
Obory Judaistika bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika se sdruženým studiem Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice bakalářský prezenční 3 roky
Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Sociální pedagogika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika se sdruženým studiem Judaistika bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Husitská teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Husitská teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice bakalářský prezenční 3 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika bakalářský prezenční 3 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky
Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice bakalářský prezenční 3 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika bakalářský prezenční 3 roky
Obory Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie bakalářský prezenční 3 roky
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Judaistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Judaistika se sdruženým studiem Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice navazující magisterský prezenční 2 roky
Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika se sdruženým studiem Judaistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Husitská teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Husitská teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice navazující magisterský prezenční 2 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice navazující magisterský prezenční 2 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální a charitativní práce navazující magisterský prezenční 2 roky
Zobrazit programy 2. lékařská fakulta V Úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha 5
Obory Specializace ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N5345
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Všeobecné lékařství magisterský prezenční 6 let
Všeobecné ošetřovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Pediatrické ošetřovatelství bakalářský kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Zobrazit programy Fakulta humanitních studií Pátkova 2137/5, Libeň, 182 00 Praha 8
Studium humanitní vzdělanosti bakalářský prezenční, distanční 3 roky
Liberal Arts and Humanities bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny moderní evropské kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Oral History - Comtemporary History navazující magisterský distanční 2 roky
Orální historie - soudobé dějiny navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Filosofie v kontextu humanitních věd navazující magisterský prezenční 2 roky
Deutsche und Französische Philosophie navazující magisterský prezenční 2 roky
Historická sociologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Historical Sociology navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologická studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Gender Studies navazující magisterský prezenční 2 roky
Genderová studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Studia občanské společnosti navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Sociální a kulturní ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Elektronická kultura a sémiotika navazující magisterský prezenční 2 roky
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Zobrazit programy Katolická teologická fakulta Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
Dějiny křesťanského umění bakalářský prezenční 3 roky
Teologické nauky bakalářský distanční 4 roky
Dějiny evropské kultury bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny křesťanského umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Teologické nauky navazující magisterský distanční 2 roky
Dějiny evropské kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná etika navazující magisterský kombinovaná 2 roky
Katolická teologie magisterský prezenční 5 let
Zobrazit programy Fakulta tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31, Veleslavín, 162 52 Praha 6
Obory Specializace ve zdravotnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Fyzioterapie bakalářský prezenční 3 roky
Ortotik – protetik bakalářský kombinovaná 3 roky
Obory Specializace ve zdravotnictví navazující magisterský prezenční 2 roky N5345
Fyzioterapie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzioterapie, EN navazující magisterský prezenční 2 roky
Trenér bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Kondiční trenér bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Master of Arts in Sports Ethics and Integrity navazující magisterský prezenční 2 roky
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Management tělesné výchovy a sportu bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami bakalářský prezenční 3 roky
Coach bakalářský prezenční 3 roky
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obory Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesná výchovy pro střední školy navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geografie pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy navazující magisterský prezenční 2 roky