Zavřít

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Specializace Aplikovaná geografie bakalářský prezenční 3 roky
Fyzická geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Sociální geografie a geoinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Biochemie bakalářský prezenční 3 roky
Bioinformatika bakalářský prezenční 3 roky
Biologie bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Biologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Demografie bakalářský prezenční 3 roky
Demografie s historií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociální geografií bakalářský prezenční 3 roky
Demografie se sociologií bakalářský prezenční 3 roky
Ekologická a evoluční biologie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie a kartografie bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Dějepis se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Geologie bakalářský prezenční 3 roky
Geoarcheologie bakalářský prezenční 3 roky
Obory Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Geotechnologie bakalářský prezenční 3 roky
Hospodaření s přírodními zdroji bakalářský prezenční 3 roky
Hydrologie a hydrogeologie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie bakalářský prezenční 3 roky
Chemie a fyzika materiálů bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obory Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Fyzika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Geologie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Chemie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Klinická a toxikologická analýza bakalářský prezenční 3 roky
Medicinální chemie bakalářský prezenční 3 roky
Molekulární biologie a biochemie organismů bakalářský prezenční 3 roky
Ochrana životního prostředí bakalářský prezenční 3 roky
Praktická geobiologie bakalářský prezenční 3 roky
Vědy o Zemi bakalářský prezenční 3 roky
Analytická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Anorganická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Antropologie a genetika člověka navazující magisterský prezenční 2 roky
Aplikovaná geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Biochemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Bioinformatika navazující magisterský prezenční 2 roky
Botanika navazující magisterský prezenční 2 roky
Buněčná biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Demografie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Ekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Experimentální biologie rostlin navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzická geografie a geoekologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyzikální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fyziologie živočichů navazující magisterský prezenční 2 roky
Genetika, molekulární biologie a virologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země navazující magisterský prezenční 2 roky
Globální migrační a rozvojová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Hydrologie a hydrogeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Chemie a fyzika materiálů navazující magisterský prezenční 2 roky
Imunologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Klinická a toxikologická analýza navazující magisterský prezenční 2 roky
Krajina a společnost navazující magisterský prezenční 2 roky
Makromolekulární chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Medicinální chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Mikrobiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Ochrana životního prostředí navazující magisterský prezenční 2 roky
Organická chemie navazující magisterský prezenční 2 roky
Parazitologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Politická a regionální geografie navazující magisterský prezenční 2 roky
Protistologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Reprodukční a vývojová biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální epidemiologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Sociální geografie a regionální rozvoj navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Teoretická a evoluční biologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství geologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství chemie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství biologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ navazující magisterský prezenční  let
Obory Učitelství geografie pro SŠ se sdruženým studiem navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geografie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství biologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství chemie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství geologie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Obory Učitelství chemie pro SŠ se sdruženým studiem navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství biologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství fyziky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství geologie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství chemie pro SŠ se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Zoologie navazující magisterský prezenční 2 roky