Zavřít

Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Evangelická teologie bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0221A100016
Teologie křesťanských tradic bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0221A100018
Sociální a pastorační práce bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky B0923P240004
Evangelická teologie navazující magisterský prezenční, kombinovaná 3 roky N0221A100015
Teologie – spiritualita – etika navazující magisterský prezenční 3 roky N0221A100017
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky N0221A100007