Zavřít

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta

Kontakty na fakultu

Programy

Program Druh Forma Délka Kód
Andragogika a personální řízení bakalářský prezenční 3 roky
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Anglistika – amerikanistika bakalářský prezenční 3 roky
Archeologie pravěku a středověku bakalářský prezenční 3 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
Blízkovýchodní studia bakalářský prezenční 3 roky
Bohemistika pro cizince bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Dějiny umění bakalářský prezenční 3 roky
Divadelní věda bakalářský prezenční 3 roky
Estetika bakalářský prezenční 3 roky
Etnologie a kulturní antropologie bakalářský prezenční 3 roky
Filmová studia bakalářský prezenční 3 roky
Filozofie bakalářský prezenční 3 roky
Fonetika bakalářský prezenční 3 roky
Francouzská filologie bakalářský prezenční 3 roky
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Germánská a severoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Finština bakalářský prezenční 3 roky
Germanistika bakalářský prezenční 3 roky
Skandinavistika bakalářský prezenční 3 roky
Hispanistika bakalářský prezenční 3 roky
Historie bakalářský prezenční 3 roky
Historie – evropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Historie se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Hudební věda bakalářský prezenční 3 roky
Informační studia a knihovnictví bakalářský prezenční, kombinovaná 3 roky
ltalianistika bakalářský prezenční 3 roky
Jazyky a komunikace neslyšících bakalářský prezenční 3 roky
Klasická archeologie bakalářský prezenční 3 roky
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Logika bakalářský prezenční 3 roky
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Angličtina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Francouzština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Němčina pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Ruština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Španělština pro překlad a tlumočení bakalářský prezenční 3 roky
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Obecná lingvistika bakalářský prezenční 3 roky
Politologie bakalářský prezenční 3 roky
Religionistika bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Řecká a latinská studia bakalářský prezenční 3 roky
Novořecký jazyk a literatura bakalářský prezenční 3 roky
Sinologie bakalářský prezenční 3 roky
Specializace Středoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Maďarská studia bakalářský prezenční 3 roky
Polonistika bakalářský prezenční 3 roky
Romistika bakalářský prezenční 3 roky
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání bakalářský prezenční 3 roky
Veřejná správa a spisová služba bakalářský prezenční 3 roky
Východoevropská studia bakalářský prezenční 3 roky
Andragogika a personální řízení navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglický jazyk navazující magisterský prezenční 2 roky
Anglofonní literatury a kultury navazující magisterský prezenční 2 roky
Archeologie pravěku a středověku navazující magisterský prezenční 2 roky
Archivnictví a pomocné vědy historické navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Blízkovýchodní studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Bohemistika pro cizince navazující magisterský prezenční 2 roky
český jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Čeština v komunikaci neslyšících navazující magisterský prezenční 2 roky
Dějiny umění navazující magisterský prezenční 2 roky
Divadelní věda navazující magisterský prezenční 2 roky
Empirická a komparativní lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Estetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Etnologie a kulturní antropologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Filmová studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Filozofie navazující magisterský prezenční 2 roky
Fonetika navazující magisterský prezenční 2 roky
Francouzská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Germánská a severoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Finská filologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Germanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Nederlandistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Skandinavistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Hebraistika a židovská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Hispanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie – české dějiny v evropském kontextu navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie – hospodářské a sociální dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Historie – obecné dějiny navazující magisterský prezenční 2 roky
Hudební věda navazující magisterský prezenční 2 roky
lberoamerikanistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Informace, média a knižní kultura navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
ltalianistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Klasická archeologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Komparatistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Logika navazující magisterský prezenční 2 roky
Muzejní studia navazující magisterský prezenční, kombinovaná 2 roky
Obecná lingvistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Politické teorie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Překladatelství navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Překladatelství: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Religionistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Ruský jazyk a literatura navazující magisterský prezenční 2 roky
Řecká a latinská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Sinologie navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Středoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Maďarská studia navazující magisterský prezenční 2 roky
Polonistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Romistika navazující magisterský prezenční 2 roky
Studia nových médií navazující magisterský prezenční 2 roky
Specializace Tlumočnictví navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – angličtina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – francouzština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – němčina navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – ruština navazující magisterský prezenční 2 roky
Tlumočnictví: čeština – španělština navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství filozofie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Učitelství historie pro SŠ navazující magisterský prezenční 2 roky
Veřejná správa a spisová služba navazující magisterský prezenční 2 roky
Východoevropská studia navazující magisterský prezenční 2 roky