Zavřít

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Videa

2. kolo přijímacího řízení

Obor, zaměření,
kód oboru KKOV
Ukončení
studia
Přijmou ve 2. kole PŘ,
datum aktualizace
Poznámka
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 6 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 6 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 12 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 1 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) 33-57-E/01 Výuční list 3 roky 5 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.
Práce ve stravování 65-51-E/02 Výuční list 2 roky 9 12. 5. 2022 Přihlášky do 25. 5. 2022.

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Denní nástavbové studium Podnikání a Vlasová kosmetika pro absolventy učebních oborů. Možnost získání prospěchového a motivačního stipendia až 9 000 Kč ročně.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 1740 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2022/23
Přihl./přij.
2021/22
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby) 72-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 17 16/12 Statistika ČJ, M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetička) 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 17 38/17 Statistika ČJ, M ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list3 roky 10 11/3 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 24 43/24 Statistika ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 15 25/9 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 32/7 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 6/2 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 14/9 Statistika ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 24 41/15 Statistika ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 34 73/34 Statistika ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list3 roky ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list3 roky 10 13/8 Statistika ANO NE
Potravinářské práce (Pekařské práce) 29-51-E/02 Výuční list2 roky 10 5/1 Statistika ANO NE
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) 33-57-E/01 Výuční list3 roky 10 7/3 Statistika ANO NE
Práce ve stravování 65-51-E/02 Výuční list2 roky 15 10/4 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 30 44/30 Statistika ČJ, M NE NE
Vlasová kosmetika; Dálková; VYU 69-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 14 18/14 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (nad vlakovým nádražím), učební obory se nově vyučují v centru města v budově školy na nábřeží Petra Bezruče 2291 a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku nad Ohří. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

V současné době má škola 630 žáků ve 32 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově a další budova teoretické výuky je několik minut od nádraží v centru města. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 29-51-H/01 Výrobce potravin – Sladovník-pivovarník

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekařské práce – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem – s maturitou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, laserový a gravírovací stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště. Škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami a v rámci odborného výcviku s mnoha významnými zaměstnavateli. Jsme velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy. Žáci se účastní soutěží odborných dovedností, exkurzí, turistických a lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží, odborných kurzů atd. Škola vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků i za podpory školního poradenského pracoviště.

Pravidelně se zapojujeme do různých projektů – v poslední době v rámci OP VVV realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu II v Karlovarském kraji, jehož součástí je truhlářský kroužek pro žáky základních škol, baristický kurz apod.

logo
Žákovská 716, Sokolov
tel.: 359 574 102, 775 751 153
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz
Zobrazit více