Zavřít

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Videa

Dny otevřených dveří

Doplňující informace

Denní nástavbové studium Podnikání a Vlasová kosmetika pro absolventy učebních oborů. Možnost získání prospěchového a motivačního stipendia až 9 000 Kč ročně.
Zobrazit více
 • Cizí jazyky AJ, NJ
 • Ubytování 1200  Kč/měsíc
 • Stravování 1740 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření, kód oboru KKOV Ukončení
studia
Přijmou
2024/25
Přihl./přij.
2023/24
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby) 72-41-M/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 23/12 Statistika ČJ, M ANO NE
Kosmetické služby (Kosmetička) 69-41-L/01 Maturitní zkouška 4 roky 30 45/30 Statistika ČJ, M ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list 3 roky 10 5/3 Statistika ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list 3 roky 24 63/23 Statistika PO ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list 3 roky 15 29/12 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 28/12 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník, servírka) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 15 16/9 Statistika ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 12/10 Statistika ANO NE
Prodavač 66-51-H/01 Výuční list 3 roky 30 11/4 Statistika ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list 3 roky 24 47/24 Statistika PO ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list 3 roky 47 75/47 Statistika PO ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list 3 roky 12 16/11 Statistika ANO NE
Potravinářské práce (Pekařské práce) 29-51-E/02 Výuční list 2 roky 12 9/3 Statistika ANO NE
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) 33-57-E/01 Výuční list 3 roky 10 14/6 Statistika ANO NE
Práce ve stravování 65-51-E/02 Výuční list 2 roky 20 15/7 Statistika ANO NE
Nástavby:
Podnikání; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška 2 roky 43 72/43 Statistika ČJ, M NE NE
Vlasová kosmetika; Dálková; VYU 69-41-L/52 Maturitní zkouška 2 roky 14 13/11 Statistika ČJ, M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem).

Žáci mohou získat prospěchové stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (u vlakového a autobusového nádraží), učební obory se nově vyučují v centru města v budově školy na nábřeží Petra Bezruče 2291 a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku nad Ohří. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

V současné době má škola 630 žáků ve 32 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově a další budova teoretické výuky je několik minut od nádraží v centru města. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 66-51-H/01 Prodavač

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekařské práce – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem skupiny H – zakončení studia maturitní zkouškou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory zakončené maturitou a obory zakončené výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, laserový a gravírovací stroj, moderní výpočetní techniku a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, moderně vybavená pracoviště odborného výcviku. Škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami a v rámci odborného výcviku s mnoha významnými zaměstnavateli. Jsme velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy. Žáci se účastní soutěží odborných dovedností, exkurzí, turistických a lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží, odborných kurzů atd. Škola vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků i za podpory školního poradenského pracoviště.

Pravidelně se zapojujeme do různých projektů – v poslední době v rámci OP VVV realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu II v Karlovarském kraji, jehož součástí je truhlářský kroužek pro žáky základních škol, baristický kurz apod. Dále projekt Erasmus+, který žákům umožní zúčastnit se výuky a odborné praxe v Polsku, SRN, Itálii, Slovinsku a Španělsku.

logo
Žákovská 716, Sokolov
tel.: 359 574 102, 775 751 153
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz
www.facebook.com/zivnostenska
Zobrazit více