Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Poštovní adresa: Žákovská 716, 356 01 Sokolov
Ředitel: Mgr. Ilona Medunová  Telefon: 775 751 158
Kontakt: Mgr. Jana Volfová  Telefon: 734 423 941
Email: skola@zivnostenska-sokolov.cz
WWW: www.zivnostenska-sokolov.cz
Zřizovatel: Kraj
Ubytování: 990 Kč/měs
Stravování: 1300 Kč/měs
Cizí jazyky: AJ, NJ
IČ: 75059151
REDIZO: 651012988

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

V rámci optimalizačního procesu v Karlovarském kraji vznikla k 1. 1. 2007 v Sokolově a je nástupnickou organizací bývalé Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří.

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (nad vlakovým nádražím), učební obory jsou v Komenského ulici a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku n. O. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

Již několik let pracují ve škole velice úspěšně v rámci výuky ekonomických předmětů fiktivní firmy, které několikrát obsadily přední místa na mezinárodním či regionálních veletrzích fiktivních firem. V současné době má škola 650 žáků ve 30 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce (Pekařské práce) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem – s maturitou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 64-41-L/51 Podnikání – dálkové tříleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami, je velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy, žáci se účastní soutěží odborných dovedností, exkurzí, turistických a lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží atd. Vedení školy vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků.

Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů – v poslední době v rámci OPVVV realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, jehož součástí je truhlářský kroužek pro žáky základních škol, ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje se účastníme projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II“, jehož cílem je připravit žáky na vstup na trh práce, jsme partnerem projektu Modernizace odborného vzdělávání (financován z ESF a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

logo logo
Žákovská 716, Sokolov
tel.: 359 574 102
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz
nahoru
nápověda

Obory a zaměření:

IZO 151012997

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2020/21
Přihl./přij.
2019/20
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Kosmetické služby (Kosmetička)
69-41-L/01
Maturitní zkouška
4 roky
17 18/8 ČJ, M  ANO NE
   
Pekař
29-53-H/01
Výuční list
3 roky
10 7/7   ANO NE
   
Cukrář
29-54-H/01
Výuční list
3 roky
24 35/24   ANO NE
   
Truhlář
33-56-H/01
Výuční list
3 roky
15 13/13   ANO NE
   
Kuchař-číšník
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 25/15   ANO NE
   
Kuchař-číšník (Číšník – servírka)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 10/10   ANO NE
   
Kuchař-číšník (Kuchař)
65-51-H/01
Výuční list
3 roky
15 15/15   ANO NE
   
Aranžér
66-52-H/01
Výuční list
3 roky
15 28/12   ANO NE
   
Kadeřník
69-51-H/01
Výuční list
3 roky
34 67/34   ANO NE
   
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
29-51-E/01
Výuční list
3 roky
10 6/6   ANO NE
   
Potravinářské práce (Pekařské práce)
29-51-E/02
Výuční list
2 roky
10 7/7   ANO NE
   
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva)
33-57-E/01
Výuční list
3 roky
10 10/10   ANO NE
   
Práce ve stravování (Provoz společného stravování)
65-51-E/02
Výuční list
2 roky
15 27/15   ANO NE
   
Nástavby:
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
2 roky
20 23/10 ČJ, M  NE NE
   
Podnikání; VYU
64-41-L/51
Maturitní zkouška
3 roky
30 20/5 ČJ, M  NE NE
   
Vlasová kosmetika; Dálková; VYU
69-41-L/52
Maturitní zkouška
2 roky
14 9/1 ČJ, M  NE NE
   

Doplňkové informace:

DOD: 27. 11. 2019, 15. 1. 2020 a 12. 2. 2020. Stravování ve vlastní jídelně – cena oběda 31 Kč, celodenní stravování 68 Kč. Nástavbové studium Podnikání (denní i dálkové) a Vlasová kosmetika (pouze denní) pro absolventy učebních oborů, dálkové vždy v úterý odpoledne. Možnost získání prospěchového a motivačního stipendia až 9 000 Kč ročně.nahoru