Zavřít

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Kontakty na školu
Zaměstnavatelé

Dny otevřených dveří

DOD: 25. 11. 2020, 13. 1. 2021 a 10. 2. 2021. Stravování ve vlastní jídelně – celodenní stravování 87 Kč. Nástavbové studium Podnikání a Vlasová kosmetika pro absolventy učebních oborů. Možnost získání prospěchového a motivačního stipendia až 9 000 Kč ročně.
 • Cizí jazyky AJ,NJ
 • Ubytování 990  Kč/měsíc
 • Stravování 1740 Kč/měsíc

Obory a zaměření

Obor, zaměření Ukončení
studia
Přijmou
2021/22
Přihl./přij.
2020/21
Přijímací
zkoušky
PLP OZP
Informační služby 72-41-M/01 Maturitní zkouška4 roky 17 12/10 ČJ,M ANO NE
Kosmetické služby 69-41-L/01 Maturitní zkouška4 roky 17 26/10 ČJ,M ANO NE
Výrobce potravin (Sládek – pivovarník) 29-51-H/01 Výuční list3 roky 10 4/4 ANO NE
Pekař 29-53-H/01 Výuční list3 roky 10 4/4 ANO NE
Cukrář 29-54-H/01 Výuční list3 roky 24 52/24 ANO NE
Truhlář 33-56-H/01 Výuční list3 roky 15 31/15 ANO NE
Kuchař-číšník 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 36/15 ANO NE
Kuchař-číšník (Číšník – servírka) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 17/15 ANO NE
Kuchař-číšník (Kuchař) 65-51-H/01 Výuční list3 roky 15 24/15 ANO NE
Aranžér 66-52-H/01 Výuční list3 roky 24 34/24 ANO NE
Kadeřník 69-51-H/01 Výuční list3 roky 34 76/34 ANO NE
Potravinářská výroba (Cukrářské práce) 29-51-E/01 Výuční list3 roky 10 14/10 ANO NE
Potravinářské práce (Pekařské práce) 29-51-E/02 Výuční list2 roky 10 9/9 ANO NE
Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) 33-57-E/01 Výuční list3 roky 10 10/9 ANO NE
Práce ve stravování 65-51-E/02 Výuční list2 roky 15 17/15 ANO NE
Nástavby:
Podnikání ; VYU 64-41-L/51 Maturitní zkouška2 roky 20 50/26 ČJ,M NE NE
Vlasová kosmetika ; VYU 69-41-L/52 Maturitní zkouška2 roky 14 17/4 ČJ,M ANO NE

Podrobné informace o škole

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělání na různých úrovních (žáci získají maturitní vysvědčení či výuční list spolu s Europassem) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

Ředitelství školy a studijní obory jsou umístěny v Sokolově v Žákovské ulici (nad vlakovým nádražím), učební obory jsou v Komenského ulici a odborný výcvik dřevařských oborů v Kynšperku n. O. Škola má vypracovanou koncepci rozvoje, v níž se zaměřuje na zkvalitnění výuky i pro žáky s poruchami učení, zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, modernizaci a rekonstrukci budov a veškerého dalšího školního zařízení.

Nabídka našich oborů je velice pestrá. Některé obory se vyučují v Karlovarském kraji pouze na této škole, jiné tradiční obory mají výbornou úroveň, o čemž svědčí i četná přední umístění na soutěžích odborných dovedností.

Již několik let pracují ve škole velice úspěšně v rámci výuky ekonomických předmětů fiktivní firmy, které několikrát obsadily přední místa na mezinárodním či regionálních veletrzích fiktivních firem. V současné době má škola 600 žáků ve 30 třídách. Velkým kladem školy je vynikající dopravní dostupnost – hlavní budova sídlí přímo u vlakového a autobusového nádraží v Sokolově. Střední škola živnostenská Sokolov má svůj domov mládeže v Sokolově a školní jídelny v Sokolově, Kynšperku a v Kraslicích.

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou

 • 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmetička)
 • 72-41-M/01 Informační služby (Knihovnické a informační systémy a služby)

Tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 29-54-H/01 Cukrář
 • 29-53-H/01 Pekař
 • 33-56-H/01 Truhlář – teorie probíhá v Sokolově, odborný výcvik probíhá v Kynšperku
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník
 • 65-51-H/01 Kuchař
 • 65-51-H/01 Číšník-servírka
 • 66-52-H/01 Aranžér
 • 29-51-H/01 Výrobce potravin – Sládek-pivovarník

Dvouleté obory vzdělání zakončené výučním listem

 • 33-57-E/01 Dřevařská výroba (Zpracování dřeva) – doba studia 3 roky
 • 65-51-E/02 Práce ve stravování (Provoz společného stravování) – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/02 Potravinářské práce – Pekařské práce – doba studia 2 roky
 • 29-51-E/01 Potravinářská výroba se zaměřením na Cukrářské práce – doba studia 3 roky

Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem – s maturitou

 • 64-41-L/51 Podnikání – denní dvouleté studium
 • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – denní dvouleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Žáci využívají k výuce CNC stroj, moderní PC a interaktivní učebny, učebnu pro fiktivní firmy, multifunkční hřiště, škola spolupracuje se dvěma zahraničními školami a v rámci odborného výcviku s mnoha významnými zaměstnavateli, je velmi aktivní v oblasti sportu, environmentální výchovy, žáci se účastní soutěží odborných dovedností, exkurzí, turistických a lyžařských kurzů, zahraničních odborných stáží atd. Vedení školy vytváří pro žáky optimální podmínky pro studium i pro zvládnutí mimoškolních zájmových aktivit žáků.

Škola se pravidelně zapojuje do různých projektů – v poslední době v rámci OPVVV realizujeme projekt Implementace Krajského akčního plánu II v Karlovarském kraji, jehož součástí je truhlářský kroužek pro žáky základních škol, byli jsme partnerem projektu Modernizace odborného vzdělávání (financován z ESF a jeho realizaci zajišťoval Národní ústav pro vzdělávání), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

logo
Žákovská 716, Sokolov
tel.: 359 574 102
tel.: 775 751 153
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz