Zavřít

ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s. r. o.

Na naší škole připravujeme děti na nejistou budoucnost. Snažíme se je vybavit do života odolností, samostatností, schopností rozhodovat se a spolupracovat s druhými. Vytváříme prostředí, které respektuje jejich individualitu a posiluje sebedůvěru a sebepoznání. Ve všem, co děláme, se snažíme upevňovat základní životní hodnoty – svobodu (zodpovědnost), morálku (směřování k dobru), aktivitu, optimismus, odvahu a otevřenost. Děti se u nás „neučí látku“, učí se rozumět světu kolem sebe, ale hlavně se učí, jak se mají učit.

Ve ScioŠkolách existuje trojí způsob trávení času. Jedná se o čas strukturovaný, ve kterém se průvodci s dětmi zabývají triviem (tzn. čtením, psaním a počítáním – od prvního do třetího ročníku), matematikou a českým jazykem (od čtvrtého do devátého ročníku) a angličtinou (ve všech ročnících). Druhý čas je tzv. polostrukturovaný. Ten reprezentuje především předmět „svět v souvislostech“. Ve světě v souvislostech jsou projektovým způsobem systematicky propojovány poznatky, které na tradičních základních školách přinášejí jednotlivé separované předměty. Vědomí souvislostí je spolu s rozvojem kritického myšlení podle našeho mínění klíčové pro porozumění světu. Nejen z tohoto důvodu trávíme každou středu mimo školu (v přírodě, v divadle, v muzeu, na exkurzi aj.), abychom propojovali teorii s praxí a představovali dětem reálný život. Při tzv. nestrukturovaném čase mají děti možnost vybírat si vlastní projekty. Ty potom prezentují před ostatními.

Naše škola klade kromě vlastní výuky velký důraz na komunitní prvky a na rozvoj tzv. měkkých dovedností. Každý školní den zahajujeme ranním kruhem, děti se sdružují ve věkově smíšených kolejích, každý týden se koná shromáždění, na kterém se společně schvalují pravidla soužití.

Děti k nám chodí rády – neklasifikujeme je, ale poskytujeme jim individuální zpětnou vazbu, která vede k postupnému seberozvoji.

logo
Kněžskodvorská 879/33a, České Budějovice
tel. 777 458 981
budejovice@scioskola.cz
budejovice.scioskola.cz
module
Zobrazit více