Zavřít

Zápis do 1. tříd ZŠ

Od roku 2017 se zápisy na základní školy konají až v dubnu. Více času je jak na výběr školy, tak na zvážení odkladu školní docházky u dětí, které ještě nejsou dostatečně zralé. Konkrétní termín zápisu zjistíte na stránkách vybrané školy.

K zápisu musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. daného roku, a děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech jsou přijímány i pětileté velmi talentované děti. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, příp. i odborného lékaře.

K zápisu si nezapomeňte vzít:

Zápis na ZŠ

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad

Podívejte se na webové stránky vybrané školy, zda nebudete potřebovat např. zdravotní kartičku dítěte nebo vyplněnou Žádost o přijetí. V některých městech již fungují elektronické zápisy na ZŠ, proto si zjistěte, jak je to u vás. V případě elektronického zápisu je potřeba dítě do systému zaregistrovat a vyplněnou Žádost přinést vytištěnou s sebou. Některé školy dokonce nabízí objednání na konkrétní den a čas, a tak si ušetříte čekání.

Co čeká dítě u zápisu?

Zápis není zkouška, a proto se nemusíte bát. U zápisu ověřují učitelé základní předpoklady pro školní docházku, a to formou krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami. Ze školky již víte, zda dítě vše zvládá nebo za ostatními dětmi v něčem pokulhává. Od učitelů ve škole můžete případně dostat doporučení, jak dále postupovat.

Chcete-li si s dítětem na zápis doma zahrát, vyzkoušejte, zda se umí představit a povědět o sobě nebo své rodině pár vět. Dobré je vybrat si básničku a písničku, zopakovat počítání do desíti a geometrické tvary. Napsat si spolu můžete malovací diktát, kdy říkáte, co má dítě namalovat, jakou barvou a kam do obrázku (vlevo, vpravo, nahoru, dolu...). Vytleskejte si pár slov a zahrajte slovní fotbal.

Přípravné třídy

Pokud žádáte o odklad a zároveň byste rádi využili následující rok ve prospěch dítěte, přihlaste ho do přípravné třídy! Výhod je řada: malý počet dětí, přivykání školnímu režimu ale i zachování hravosti mateřské školy. Přípravné třídy nejsou na každé škole, ale stále přibývají a můžete je využít, i když na základní školu budete chtít dát dítě jinam.

Tzv. nultý ročník je ideální pro děti, které potřebují více péče, kterou jim školka poskytnout nemůže. Jde například o děti s logopedickými problémy nebo opožděným psychomotorickým vývojem. V bezproblémovém přechodu do první třídy může pak pomoci dětem, které nejsou samostatné, nedokáží se soustředit nebo jsou více fixovány na rodiče. Pokud má však dítě odklad jen z důvodu častější nemocnosti, imunitu si může pěstovat dále i ve školce.

Přípravná třída je vhodná také pro děti, které do mateřské školy nechodily a potřebují získat základní návyky. Pokud je dostatek volných míst nemusí se jednat jen o děti s odkladem školní docházky.

Naše doporučení!

Na zápis si udělejte čas a dobrou náladu! Zápis trvá více než pár minut a nebylo by vhodné někam spěchat a dítě tak stresovat. Těšte se na zápis spolu s ním a mluvte o tom, co ho čeká. Obzvláště bojácnější děti připravte na setkání s jejich budoucími učiteli, kteří si s nimi budou chtít také trochu popovídat! A nakonec, důležitější než zápis do první třídy je příprava dítěte na nástup do základní školy! Veďte svého potomka k samostatnosti, věnujte mu svůj čas a pozornost!