Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Zápis do 1. tříd ZŠ

Od roku 2017 se zápisy na základní školy konají až v dubnu. Více času je jak na výběr školy, tak na zvážení odkladu školní docházky u dětí, které ještě nejsou dostatečně zralé. Konkrétní termín zápisu zjistíte na stránkách vybrané školy.

K zápisu musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. daného roku, a děti, které dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky. Ve výjimečných případech jsou přijímány i pětileté velmi talentované děti. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, příp. i odborného lékaře.

K zápisu si nezapomeňte vzít:

Zápis na ZŠ

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad

Podívejte se na webové stránky vybrané školy, zda nebudete potřebovat např. zdravotní kartičku dítěte nebo vyplněnou Žádost o přijetí. V některých městech již fungují elektronické zápisy na ZŠ, proto si zjistěte, jak je to u vás. V případě elektronického zápisu je potřeba dítě do systému zaregistrovat a vyplněnou Žádost přinést vytištěnou s sebou. Některé školy dokonce nabízí objednání na konkrétní den a čas, a tak si ušetříte čekání.

Co čeká dítě u zápisu?

Zápis není zkouška, a proto se nemusíte bát. U zápisu ověřují učitelé základní předpoklady pro školní docházku, a to formou krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami. Ze školky již víte, zda dítě vše zvládá nebo za ostatními dětmi v něčem pokulhává. Od učitelů ve škole můžete případně dostat doporučení, jak dále postupovat.

Chcete-li si s dítětem na zápis doma zahrát, vyzkoušejte, zda se umí představit a povědět o sobě nebo své rodině pár vět. Dobré je vybrat si básničku a písničku, zopakovat počítání do desíti a geometrické tvary. Napsat si spolu můžete malovací diktát, kdy říkáte, co má dítě namalovat, jakou barvou a kam do obrázku (vlevo, vpravo, nahoru, dolu...). Vytleskejte si pár slov a zahrajte slovní fotbal.

Přípravné třídy

Pokud žádáte o odklad a zároveň byste rádi využili následující rok ve prospěch dítěte, přihlaste ho do přípravné třídy! Výhod je řada: malý počet dětí, přivykání školnímu režimu ale i zachování hravosti mateřské školy. Přípravné třídy nejsou na každé škole, ale stále přibývají a můžete je využít, i když na základní školu budete chtít dát dítě jinam.

Tzv. nultý ročník je ideální pro děti, které potřebují více péče, kterou jim školka poskytnout nemůže. Jde například o děti s logopedickými problémy nebo opožděným psychomotorickým vývojem. V bezproblémovém přechodu do první třídy může pak pomoci dětem, které nejsou samostatné, nedokáží se soustředit nebo jsou více fixovány na rodiče. Pokud má však dítě odklad jen z důvodu častější nemocnosti, imunitu si může pěstovat dále i ve školce.

Přípravná třída je vhodná také pro děti, které do mateřské školy nechodily a potřebují získat základní návyky. Pokud je dostatek volných míst nemusí se jednat jen o děti s odkladem školní docházky.

Naše doporučení!

Na zápis si udělejte čas a dobrou náladu! Zápis trvá více než pár minut a nebylo by vhodné někam spěchat a dítě tak stresovat. Těšte se na zápis spolu s ním a mluvte o tom, co ho čeká. Obzvláště bojácnější děti připravte na setkání s jejich budoucími učiteli, kteří si s nimi budou chtít také trochu popovídat! A nakonec, důležitější než zápis do první třídy je příprava dítěte na nástup do základní školy! Veďte svého potomka k samostatnosti, věnujte mu svůj čas a pozornost!