Zavřít

Desatero pro předškoláky a tipy jak se s dětmi na vstup do základní školy připravit

Nástup do 1. třídy základní školy znamená pro dítě velký krok, který představuje významnou změnu denního režimu, nástup řady povinností, potřebu soustředit se a v neposlední řadě nový kolektiv. Proto je dobré dítě na základní školu co nejvíce připravit. Když se dítě do školy těší, vstup do nového kolektivu je pro něj příjemnější. Připravené by však mělo být i po dalších stránkách, aby se mohlo plně věnovat učení.

Desatero pro předškoláky

Co vše by mělo dítě zvládat, aby byl pro něj vstup do základního vzdělávání bezproblémový si můžete prostudovat v dokumentu Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které připravilo Ministerstvo školství. My vám přinášíme shrnutí toho, co by mělo dítě umět:

D Slůně školákítě je samostatné při převlékání, jídle, hygieně a úklidu pomůcek. Dodržuje společenská pravidla, komunikuje bez problémů, umí pracovat ve skupině, vydrží bez rodičů, má přiměřené reakce, jedná samostatně, bere ohledy na ostatní, vyzná se v okolí a uvědomuje si nebezpečí.

Mluví většinou gramaticky správně, správně vyslovuje, dokáže vyprávět a umí pojmenovat vše čím je obklopeno, umí básničky a písničky, dokáže vytleskat slovo podle hlásek a pozná, na které písmeno slovo začíná a končí.

Je přiměřeně zručné, ovládá zacházení s běžnými předměty a pomůckami, kreslení, stříhání, lepení, modeluje, navléká korálky, správně a uvolněně drží tužku, vede plynulé tahy, při těchto činnostech zvládá pravolevou orientaci.

Umí třídit objekty podle barev, zvuků, velikosti, pozná společné a rozdílné znaky a postřehne změny. Počítá do pěti (deseti), pozná geometrické tvary, umí vyřešit jednoduchou hádanku, labyrint, ovládá základní pojmy časoprostorové orientace.

Soustředí se 10-15 min, pamatuje si co prožilo, umí splnit úkol samostatně, dle pokynů a soustředěně, pozorně poslouchá a sleduje, projevuje zájem.

Jak rozvíjet schopnosti dítěte - tipy na hry a aktivity

Příležitostí je řada doma, na hřišti, na výletě i na cestách autem, vždy můžete najít aktivity, které dítě rozvíjí. Dbejte na hravou formu! Dítěti poskytněte dostatek času a nechte ho, ať může samo přemýšlet. Pomoci můžete doplňujícím otázkami. Každý úkol, který dítě vyřeší samo, posiluje jeho sebevědomí a každá další úloha je pro něj jednodušší.

Hry pro volné chvíle a na cesty

Potřebujete zabavit děti na túře nebo při cestě autem? Je to ideální příležitost ke hrám rozvíjejícím schopnosti dětí. Na každou hru stačí 10-20 min. Pokud hry trvají příliš dlouho, jejich účinnost klesá!

Paměť

Až pojedu za tetičkou do Ameriky vezmu si s sebou nebo Maminka šla na nákup a koupila – každý přidá jednu další věc seznam je delší a delší. Vymyslet si můžete i svoji „rodinnou“ úvodní větu.
Oblíbená písnička na trénování paměti je Old MacDonald farmu měl, kde se přidávají zvířátka a zpívat se dá opravdu dlouho.
Paměť i výslovnost můžete trénovat při hře Opakuj po mně. Řeknete několik slov a dítě je zopakuje, postupně počet slov zvyšujte.

Slovní zásoba a hry se slovy

Trénujte počáteční a konečná písmena – stanovte písmeno a vzpomínejte, která slova na něj začínají či končí. Pokud to děti zvládají, zahrajte si slovní fotbal! První hráč řekne slovo a další hledá slovo začínající na poslední písmeno nebo slabiku.
Hádej, na co myslím je tradiční hra, kdy podle popisu dítě nebo naopak dospělý hádá, na co druhý myslí. Omezovat se nemusíte jen na věci, zvířata a rostliny. Možné je procvičit si konkrétní znalosti např. profese (používám skalpel, píšu na tabuli apod.), geometrické tvary, barvy atd..
V této variantě se dá hrát i „zamlčovaný“ slovní fotbal. Ten, kdo vykopává, slovo jen popíše. Následující hráč vymyslí slovo začínající na poslední písmeno předchozího slova, ale opět nahlas neřekne jen popisem přiblíží.
Tvořte rýmy! Říkejte slova a děti budou vymýšlet rýmy (kos – nos)
Pokud Vám to jde, zkuste si s dětmi vymyslet básničku!! Řekněte první verš a dítě doplní druhý (Jdeme po cestičce, v malinké vesničce, kolem jsou zahrádky a taky ohrádky, jen jedna ovce – kdo ví, co chce?) Uvidíte, že s dětmi se při této hře velmi pobavíte!

Domácí režim a hry

Potřeba je zavést pravidelný režim a zapojit děti do domácích prací. Pověřujte je drobnými úkoly. Pokud se dětem do plnění povinnosti moc nechce, můžete je zpočátku motivovat hrami na kuchaře, paní knihovnici, výstavu hraček, obchod apod…

Kromě klasických her jako je pexeso, kvarteto, puzzle, deskové hry a řady speciálních her k rozvoji dětí, si můžete jednoduché hry připravit i sami.
Udělej to stejně – různé předměty nebo tvary poskládáme na stůl a dítě to zopakuje, role vystřídáme a dítě nás kontroluje.
Variantou hry je Co se změnilo, kdy se po prohlédnutí předmětů dítě otočí zády, některé z nich prohodíme nebo odebereme a dítě hledá rozdíl.
Hry můžete pro dítě jednoduše obměnit vystřídáním použitých pomůcek. Využijte oblíbené plyšáky, dětmi vystřižené obrázky, různé tvary a barvy korálků, hrát můžete i venku s přírodninami.
Při hře Hledej stejné předměty dítě vyhledává podle společných znaků – barvy, velikosti, materiálu, tvaru…
Který předmět zmizel je další obměnou hry, při které může potrénovat také pořadí, pokud srovnáte předměty do jedné nebo více řad.

Rozvoj zručnosti a jemné motoriky Slůně malíř

Zadejte dětem malovací diktát. Při popisu využijte barvy, tvary i prostorovou orientaci (nad, pod, vpravo, vlevo, nahoře…). Přidávejte do obrázku detaily!
Předkreslete dětem polovinu jednoduchého obrázku a děti dokreslí druhou polovinu (srdce, strom, dům).
Využijte papír nebo noviny a překládáním vytvořte skládanky, např. čepici, lodičku, větrník, čertíka. S hotovými výtvory si budou děti jistě rády hrát.
Důležitá je také práce s nůžkami. Děti mohou vystřihovat předkreslené geometrické tvary, obrázky z reklamních tiskovin, rozstříhat papír na různě široké nepředkreslené proužky atp.
Děti by se měly naučit pracovat s lepidlem pečlivě a čistě. Využijte vystřižených obrázků z letáků a katalogů a vytvořte si koláže nebo dotvořte pokreslené výkresy. Polepením ruliček od toaletního papíru mohou vzniknout zvířátka nebo pohádkové postavy.

Venkovní aktivity

Dostatečný pohyb a hry venku rozvíjí nejen fyzickou připravenost, ale všechny schopnosti dítěte, např. motoriku a orientaci. Mezi takové aktivity patří veškeré míčové hry, jízda na kole, běhání i skákání. Dopřejte dětem tolik pohybu, kolik je to jen možné!