Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s. r. o.

Naším úkolem je provést děti určitou fází životní cesty a připravit je na to, co bude následovat. Pomáháme jim rozvíjet pro budoucnost klíčové kompetence a učíme je překonávat překážky.

Je důležité dětem umožnit, aby si vyšlapaly svou vlastní cestu. Na naší ScioŠkole je v tom podporujeme. Vytváříme pro ně takové prostředí, které respektuje individualitu každého z nich a které posiluje jejich sebedůvěru.

Děti u nás rozdělujeme do tří věkově smíšených skupin pojmenovaných po beskydských vrcholech: Smrk (nejmladší děti), Travný (starší 1. stupeň) a Ostrý (děti z 2. stupně). Pravidelně pořádáme ale i Dny bez hranic, kdy spolu tráví čas děti z celé školy bez ohledu na věk. Výuka se skládá z předmětových dnů, v nichž se děti zabývají matematikou, komunikací a angličtinou, z tematických dnů, kdy si děti podle svého zájmu vybírají téma na celý měsíc a ze dne pro autonomii, reflexi a plánování, během kterého děti samostatně pracují na tom, co je zajímá, reflektují uplynulý týden, plánují týden nadcházející a uklízejí třídy.

Děti si samy rozhodují, jaké činnosti se budou věnovat a jak dlouho. Když se z vybrané oblasti naučí všechno, co právě potřebují, najdou si nový zájem. Fenoménem školy je tak každou chvíli něco jiného. Významnou roli při tom hraje také vrstevnické učení.

Jsme také velcí fanoušci pobytu v přírodě a život v Beskydech je k tomu jako stvořený. Ven chodíme tak často, jak jen to jde – v průběhu výuky i během družin.

ScioŠkola ve Frýdku-Místku vznikla z původně komunitní školy. I díky tomu máme dnes tak silnou aktivní rodičovskou základnu. Naše komunitní akce jsou vždy velkým zážitkem pro všechny rodiče, děti i průvodce. A vy jste zváni samozřejmě také!

logo
Cihelní 410, Frýdek-Místek
tel.: 558 441 367, 778 517 173
fm@scioskola.cz
frydek.scioskola.cz
module
Zobrazit více