Poštovní adresa: Havlíčkova 1395/30, 586 01 Jihlava
Telefon: 234 705 023
Email: scioskoly@scio.cz, mgolis@scio.cz
WWW: jihlava.scioskola.cz
Zřizovatel: Soukromý

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s. r. o.

Naším úkolem je provést děti určitou fází životní cesty a připravit je na to, co bude následovat. Pomáháme jim rozvíjet pro budoucnost klíčové kompetence a učíme je překonávat překážky.

Je důležité dětem umožnit, aby si vyšlapaly svou vlastní cestu. Na naší ScioŠkole je v tom podporujeme. Vytváříme pro ně takové prostředí, které respektuje individualitu každého z nich a které posiluje jejich sebedůvěru.

Děti u nás rozdělujeme do tří věkově smíšených skupin pojmenovaných po beskydských vrcholech: Smrk (nejmladší děti), Travný (starší 1. stupeň) a Ostrý (děti z 2. stupně). Pravidelně pořádáme ale i Dny bez hranic, kdy spolu tráví čas děti z celé školy bez ohledu na věk. Výuka se skládá z předmětových dnů, v nichž se děti zabývají matematikou, komunikací a angličtinou, z tematických dnů, kdy si děti podle svého zájmu vybírají téma na celý měsíc a ze dne pro autonomii, reflexi a plánování, během kterého děti samostatně pracují na tom, co je zajímá, reflektují uplynulý týden, plánují týden nadcházející a uklízejí třídy.

Děti si samy rozhodují, jaké činnosti se budou věnovat a jak dlouho. Když se z vybrané oblasti naučí všechno, co právě potřebují, najdou si nový zájem. Fenoménem školy je tak každou chvíli něco jiného. Významnou roli při tom hraje také vrstevnické učení.

Jsme také velcí fanoušci pobytu v přírodě a život v Beskydech je k tomu jako stvořený. Ven chodíme tak často, jak jen to jde – v průběhu výuky i během družin.

ScioŠkola ve Frýdku-Místku vznikla z původně komunitní školy. I díky tomu máme dnes tak silnou aktivní rodičovskou základnu. Naše komunitní akce jsou vždy velkým zážitkem pro všechny rodiče, děti i průvodce. A vy jste zváni samozřejmě také!

Cihelní 410, Frýdek-Místek
tel.: 558 441 367, 778 517 173
fm@scioskola.cz
frydek.scioskola.cz

ScioŠkola Zlín – základní škola, s. r. o.

Klíčové je pro nás připravit žáky co nejlépe na proměnlivou budoucnost. Předáváme jim znalosti a rozvíjíme schopnosti, které ve svém životě skutečně využijí. Záleží nám na tom, aby z nich vyrostli ohleduplní, samostatní a spokojení lidé.

Ve ScioŠkole přemýšlíme o nejisté budoucnosti a o tom, co pro život v ní budou děti potřebovat. Tomu přizpůsobujeme výuku. Soustředíme se především na studijní autonomii, podporujeme chuť vzdělávat se a posilujeme individuální snahu rozvíjet svůj talent. V důvěrném a respektujícím prostředí, které děti učí spolupracovat. Nesoustředíme se na encyklopedické znalosti, rozvíjíme kritické myšlení, schopnost pružně reagovat na změny a porozumět sobě i druhým. Těší nás, že naše škola děti baví a dává jim smysl. Vnímáme to jako nutný, i když bohužel ne samozřejmý základ.

U nás si děti sami volí míru svého zapojení, protože pokud je něco nebaví, stejně se to nenaučí dobře. Budou pouze otrávené a k učení začnou cítit nechuť. Z toho důvodu na naší škole nerozdáváme známky. Hodnocení probíhá formou zpětné vazby ze strany průvodců a také sebereflexe, kdy dítě samo hodnotí vlastní schopnosti. Věříme, že každé dítě ví, kdy se má co učit a stejně jako se naučilo chodit, naučí se i mnoho dalších věcí, pokud mu budou dávat smysl.

Na děti u nás mimo jiné čeká bilingvní výuka angličtiny, projektová výuka nebo školní shromáždění, kde si děti sami nastavují pravidla školy. Hodně času také s dětmi trávíme v opravdovém světě mimo školu. Nastoupit k nám mohou děti od 1. do 6. třídy, přestup z běžné školy je velmi jednoduchý a možný kdykoliv během roku. Standardní školné činí 4 900 Kč měsíčně a zahrnuje i družinu či klub.

Mostní 2397, Zlín
tel.: 774 330 702
zlin@scioskola.cz
zlin.scioskola.cz
nahoru