Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

ScioŠkola Zlín – základní škola, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

ScioŠkola Zlín – základní škola, s. r. o.

Klíčové je pro nás připravit žáky co nejlépe na proměnlivou budoucnost. Předáváme jim znalosti a rozvíjíme schopnosti, které ve svém životě skutečně využijí. Záleží nám na tom, aby z nich vyrostli ohleduplní, samostatní a spokojení lidé.

Ve ScioŠkole přemýšlíme o nejisté budoucnosti a o tom, co pro život v ní budou děti potřebovat. Tomu přizpůsobujeme výuku. Soustředíme se především na studijní autonomii, podporujeme chuť vzdělávat se a posilujeme individuální snahu rozvíjet svůj talent. V důvěrném a respektujícím prostředí, které děti učí spolupracovat. Nesoustředíme se na encyklopedické znalosti, rozvíjíme kritické myšlení, schopnost pružně reagovat na změny a porozumět sobě i druhým. Těší nás, že naše škola děti baví a dává jim smysl. Vnímáme to jako nutný, i když bohužel ne samozřejmý základ.

U nás si děti sami volí míru svého zapojení, protože pokud je něco nebaví, stejně se to nenaučí dobře. Budou pouze otrávené a k učení začnou cítit nechuť. Z toho důvodu na naší škole nerozdáváme známky. Hodnocení probíhá formou zpětné vazby ze strany průvodců a také sebereflexe, kdy dítě samo hodnotí vlastní schopnosti. Věříme, že každé dítě ví, kdy se má co učit a stejně jako se naučilo chodit, naučí se i mnoho dalších věcí, pokud mu budou dávat smysl.

Na děti u nás mimo jiné čeká bilingvní výuka angličtiny, projektová výuka nebo školní shromáždění, kde si děti sami nastavují pravidla školy. Hodně času také s dětmi trávíme v opravdovém světě mimo školu. Nastoupit k nám mohou děti od 1. do 6. třídy, přestup z běžné školy je velmi jednoduchý a možný kdykoliv během roku. Standardní školné činí 4 900 Kč měsíčně a zahrnuje i družinu či klub.

logo
Mostní 2397, Zlín
tel.: 774 330 702
zlin@scioskola.cz
zlin.scioskola.cz
module
Zobrazit více