Zavřít

Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium

Kontakty na školu
  • Rajmonova 1199/4, Kobylisy, 182 00 Praha 8
  • kancelar@prorodinu.cz
  • 724 692 084
  • www.skolahermanek.cz
  • Zřizovatel: Soukromý
    Zaměření: Dramatická výchova, Ekologické, Filmová audiovizuální výchova, Finanční gramotnost, Jazykové, Matematické, Mimořádně nadané děti, Montessori, Přípravná třída, Přírodovědné, Technické, Tělesné postižení, Tvořivá škola, Vady řeči, Výuka dětí cizinců, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Waldorfská, Začít spolu, Zdravá škola, Zdravotní postižení, Zrakové postižení
    IČ: 4288939

Podrobné informace o škole