Heřmánek Praha, základní škola
Poštovní adresa: Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8
Telefon: 724 692 084, 606 416 930
Email: kancelar@prorodinu.cz
WWW: www.prorodinu.cz
Zřizovatel: Soukromý
Zaměření: Dramatická výchova, Ekologické, Filmová audiovizuální výchova, Finanční gramotnost, Jazykové, Matematické, Mimořádně nadané děti, Montessori, Přípravná třída, Přírodovědné, Technické, Tělesné postižení, Tvořivá škola, Vady řeči, Výuka dětí cizinců, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Waldorfská, Začít spolu, Zdravá škola, Zdravotní postižení, Zrakové postižení

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Moderní výukové metody, výchovu k vzájemně se respektujícímu prostředí a inspiraci Montessori systémem můžete najít v základní škole Heřmánek Praha, ZŠ, která nabízí výuku od 1. do 9. třídy.

Ve škole najdete tým pedagogů, kteří se své práci se zaujetím věnují a mají k dětem velmi přátelský a podporující vztah. Každý rok připravujeme zápis do 1. třídy. Do ostatních ročníků přijímáme žáky i v průběhu školního roku, pokud jsou volná místa. Informace o škole najdete na webových stránkách školy, ve facebookové komunitě a v komunitě Google+ Heřmánek. Škola pořádá Dny otevřených dveří s možností pozorování práce našich učitelů s malým třídním kolektivem. Jsou určené zejména zájemcům o zápis do 1. třídy a konají se v listopadu až lednu, konkrétní termíny najdete na webových stránkách školy. Žáky, zájemce o vyšší ročníky, zveme na jeden den otevřeného vyučování, v rámci kterého si vyzkouší jeden celý den výuky v naší škole v příslušné třídě.

Naším způsobem výuky otevíráme dětem možnost najít si vztah ke vzdělávání, ať již díky tvořivé matematice s konstruktivistickým přístupem nebo výukou zaměřenou na praktické využití získávaných vědomostí. Ve škole se v malých třídních kolektivech vyučuje také etická a dramatická výchova, oba předměty přispívají k formování pozitivní atmosféry školy. ČŠI ve svém posledním hodnocení ocenila školu za skutečně individuální přístup ke každému žákovi a za komunikaci s rodiči. Na vytváření bezpečné a podněcující atmosféry školy se podílí i pozitivní přístup učitelů k žákům, podporovaný systémem školních supervizí pedagogického týmu. Další předností školy, kterou rodiče vyhledávají, je slovní hodnocení žáků na prvním i druhém stupni, podpořené mapami učebního pokroku. Výsledky vzdělávání jsou komunikované pravidelným hodnocením v interním školním systému a osobně prostřednictvím tripartitních třídních schůzek. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá.

Škola se zaměřuje na přírodní a technické vědy. Výuka prvovědy na 1. stupni a přírodopisu na 2. stupni jako i pracovní výchova probíhají velmi často v přírodě. Na několika školních pozemcích se rozvíjí praktické znalosti o přírodě, dovednosti umožňující život v ní a péči o přírodu. Škola je zapojená do projektu Les ve škole a škola v lese jako i dalších projektů zaměřených na environmentální výchovu či zapojení žáků do místní komunity. Od první třídy pracují žáci každý týden na pokusech z oblasti přírodních věd, fyziky a chemie. Na tyto prvostupňové aktivity pak navazuje v 6. třídě objevitelské vyučování v zeměpise, dějepise, přírodopise, fyzice a chemii. Od 1. ročníku se žáci učí anglicky, od 3. ročníku vede výuku angličtiny rodilý mluvčí. V kreativních oblastech se mimo dramatickou výchovu žáci všestranně rozvíjejí také v oblasti výtvarné a hudební výchovy.

logo
Rajmonova 1199/4, Praha 8
tel.: 724 692 084, 606 416 930
kancelar@prorodinu.cz
www.skolahermanek.cz
nahoru