Zavřít

Základní škola PRIGO, s. r. o.

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Základní škola PRIGO

Studium na Základní škole PRIGO probíhá v přátelském a rodinném prostředí, a to s výraznou převahou individuálních prvků.

Na prvním stupni školy se děti zejména pomocí promyšlených přístupů hledají a podporováno je jejich nadání ve všech oblastech, počínaje humanitními, uměleckými nebo jazykovými kompetencemi a zaměřením na svět techniky a přírodních věd konče. Druhý stupeň studia v uvedeném přístupu plynule pokračuje a zejména v posledních ročnících připravuje žáky na středoškolská studia na všech běžných typech středních škol. V prvních třech třídách je hodnocení pouze slovní, což umožňuje nestresující přístup k Vašim dětem. Garantujeme maximálně 10 dětí ve třídě. Jako jedna z mála škol v ČR byla ZŠ PRIGO zařazena mezi základní školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá napůl v cizím a v českém jazyce (např. přírodopis aj.). Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, která je využívána nejen k jazykové výuce, ale také k výuce dalších předmětů nebo zábavě. Výuka angličtiny i školní družina probíhá s rodilými mluvčími, kteří hovoří s dětmi výhradně anglicky. Spolupracujeme také s partnerskou školou v americkém Kearney v Nebrasce. Výměnné pobyty probíhají se základní školou v polské Racibórzi a mnoha dalšími. Klíčovou podstatou a odlišností od ostatních podobných škol je zejména zaměření se na rozvoj kompetencí v oblasti podpory zájmu o přírodu a techniku již od základní školy až po případná vysokoškolská studia. Využíváme maximální prostor, který nám v této oblasti dává rámcový vzdělávací program pro základní školy nařízený MŠMT. Podstatnou součástí výuky jsou pravidelné každotýdenní výlety do okolí, světa techniky, galerií, muzeí, které slouží jako důležitý edukační nástroj.

V naší základní škole také probíhá mentoring, který těží ze synergie škol PRIGO, a má formu individuálního mentoringu, kde má každý žák základní školy „Buddik“ svého mentora – „Buddyho“, partnera a rádce z řad vybraného studenta nižšího stupně gymnázia, který mu je nápomocen ve školních i mimoškolních aktivitách a pomáhá mu v budoucnu v přechodu na střední školu.

Dále pak využíváme podobu obecného mentoringu, kde dochází k interakci mladších a starších dětí v samotné základní škole, ale také žáků základní školy a gymnázia, popř. i vysokoškolských studentů formou mnoha akcí.

Výuka probíhá ve dvou našich školách. Jedná se o velmi dobře dostupné prostory v Ostravě-Mariánských Horách v klidné vilové čtvrti uprostřed městské zeleně a přírody na ulici Mojmírovců 42. Součástí školy je rozlehlá zahrada.

Druhé místo poskytování služeb se nachází ve Frenštátě pod Radhoštěm ve známé školské čtvrti na ulici Tyršova 1053 a Mariánská 252. Výuka probíhá v luxusně vybavených prostorách ve velmi příjemném prostředí.

Výuka začíná až v 8.30 hodin.

Otevírací doba školní družiny je od 7.00 do 16.00 hodin.

logo
Mojmírovců 1002/42, Ostrava
tel.: 733 651 644
skola@prigo.cz
www.prigo.cz

Tyršova 1053 a Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 733 651 644
skola@prigo.cz
www.prigo.cz