Zavřít

Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Kouzelné školy – mateřská a základní škola

Kouzelné školy – mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 jako školská právnická osoba s cílem využívat při vzdělávání metodu Montessori, a tím rozvíjet přirozené nadání každého dítěte.

Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školu s radostí a nadšením a které si současně odnesou pevný základ pro další vzdělávání.

Kouzelné školy jsou členem unikátního projektu Společenství škol, který pod jednou střechou sdružuje mateřskou a základní školu, osmileté gymnázium, střední odbornou školu a univerzitu. Velkou výhodou projektu je maximální propojenost a návaznost jednotlivých stupňů vzdělávání.

V naší škole mají děti možnost pracovat podle principů Montessori metody. Samy se aktivně podílejí na plánování svých činností, vybírají si z řady podnětných a propracovaných didaktických pomůcek a samostatně se na nich učí potřebným znalostem a dovednostem.

Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Naši učitelé podporují rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí kladoucím důraz na nezávislost a vzájemnou úctu. Samozřejmostí a současně největší devizou našich škol je individuální přístup ke každému dítěti.

Výuka angličtiny je zařazena již od prvního ročníku.

V průběhu celého školního roku děti navštěvují divadla, muzea, výstavy, přírodu a různé doprovodné akce, které se váží k aktuálnímu tématu ve výuce.

Připravujeme pro Vás dny otevřených dveří a srdečně Vás zveme na návštěvu.

logo
Kodaňská 54/10, Praha 10
tel.: 725 783 569
info@kouzelneskoly.cz
www.kouzelneskoly.cz
Zobrazit více