Zavřít

ZVĚŘEJŇUJEME VOLNÁ MÍSTA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH.
Školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení jsou doplňovány průběžně. Doporučujeme sledovat opakovaně.

Zavřít

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4-Michle

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4-Michle

Starobylá nově zrekonstruovaná budova školy vedle špičkové moderní architektury ve svém okolí vytváří protiklad plný fantazie a napjatého očekávání. Klidná, konzervativní a zasněná minulost se promíchává s dynamickou a odvážnou vizí budov prorůstajících snad až do mraků.

Naše škola je v mnohém stejná jako většina základních škol v naší zemi, ale v něčem také jiná. Našim žákům poskytujeme nejen kvalitní vzdělání, ale pro jejich rozvoj jim dáváme bezpečné prostředí dobrých nadstandardních vztahů.

Každý den se s dětmi snažíme tvořit, probouzet jejich fantazii, upevňovat pracovitost, posilovat intelekt. Cílem je rozeznat a nastartovat třeba matematický nebo hudební talent, ale chceme také poskytnout solidní a pevný základ budoucímu řemeslníku. To nejde jinak než individuálním přístupem k žákům, volbou vhodných forem a tempa výuky. Máme dost času a prostoru pro každého. V našich třídách je nanejvýš 18 žáků.

Pokládáme za samozřejmé, že se naši žáci učí v moderních a špičkově vybavených učebnách. V každé třídě je interaktivní tabule, ne proto, že by to bez ní nešlo, ale proto, že s ní to jde lépe a zajímavěji. Se samozřejmostí spolu s žáky využíváme učebnu cizích jazyků, počítačovou učebnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, které je v zimních měsících zastřešeno nafukovací halou. Děti mají hojnost příležitostí pro své tvořivé vyjádření ve školní družině, ve školním klubu a v množství různých kroužků a aktivit.

Asi si řeknete, že to vlastně není nic až tak zvláštního. Máte pravdu. Naše škola je v mnohém stejná jako většina základních škol v naší zemi. V něčem je však jiná. Chceme, aby naši žáci uviděli, že kromě talentu, vzdělání, inteligence a rozumu existuje ještě moudrost, moudrost – víra v Boha.

Naše výchovné působení chceme opírat o jasnou prioritu – o poznání, že dobro a zlo nelze relativizovat, že existují hodnoty, které mají trvalou platnost, že slušnost se dlouhodobě vyplácí, že každý člověk má od Boha danou svobodu, ale také odpovědnost za sebe i za své blízké i vzdálenější okolí. Že hodnota člověka se neodvíjí od jeho schopností, známostí či peněženky. Že šťastný, smysluplný život je nejvyšším darem i výsadou.

logo
Baarova 360/24, Praha 4
tel.: 731 265 499
reditel@elijas.cz
sekretariat@elijas.cz
www.elijas.cz
Zobrazit více