objednat tištěnou publikaci

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Ibsenova 114/1, 638 00 Brno
Telefon: 548 522 898
Email: reditel@ibsenka.cz, urbanova@ibsenka.cz
WWW: www.ibsenka.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení