Zavřít

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Ukrajinská 1535/19, Poruba, 708 00 Ostrava
  • reditelka@specialniskola.cz
  • 596 965 646
  • www.specialniskola.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Autismus, Dramatická výchova, Ekologické, Logopedie, Mentální postižení, Souběžné postižení více vadami, Sportovní, Tělesné postižení, Vady řeči, Výuka dětí cizinců, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
    IČ: 64628159