Zavřít

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Ukrajinská 1535/19, 708 00 Ostrava
  • reditelka@specialniskola.cz
  • 596 965 646
  • www.specialniskola.cz
  • Zřizovatel: Kraj
    Zaměření: Ekologické, Sportovní, Dramatická výchova, Logopedie, Výuka dětí cizinců, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Tělesné postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení, Vady řeči