objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Ukrajinská 1535/19, 708 00 Ostrava
Telefon: 596 965 646
Email: jana.hermanova@specialniskola.cz
WWW: www.specialniskola.cz
Zřizovatel: Kraj
Zaměření: Ekologické, Sportovní, Dramatická výchova, Logopedie, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Mentální postižení, Tělesné postižení, Vady řeči, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení