objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola Brno, Zeiberlichova 49

Poštovní adresa: Zeiberlichova 72/49, 644 00 Brno
Telefon: 541 238 227
Email: zeiberlichova@wo.cz, info@zssobesice.cz
WWW: www.zssobesice.cz
Zřizovatel: Obec