objednat tištěnou publikaci

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Kamínky 368/5, 634 00 Brno
Telefon: 547 422 777
Email: skola@zskaminky.cz
WWW: www.zskaminky.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Informatické, Jazykové, Sportovní, Tvořivá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami