Zavřít

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Jasanová 647/2, 637 00 Brno
  • reditel@zsjundrov.cz
  • 541 220 023
  • www.zsjundrov.cz
  • Zřizovatel: Obec
    Zaměření: Informatické, Finanční gramotnost, Logopedie, Přípravná třída, Výuka dětí cizinců, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Daltonská, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení