objednat tištěnou publikaci

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Jasanová 647/2, 637 00 Brno
Telefon: 541 220 023
Email: reditel@zsjundrov.cz
WWW: www.zsjundrov.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Daltonská, Informatické, Finanční gramotnost, Logopedie, Přípravná třída, Výuka dětí cizinců, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení