objednat tištěnou publikaci

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Novolíšeňská 2411/10, 628 00 Brno
Telefon: 515 919 717
Email: skola@zsnovolisenska.cz
WWW: www.zsnovolisenska.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Ekologické, Informatické, Jazykové, Sportovní, Technické, Dramatická výchova, Logopedie, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení