Zavřít

Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Novolíšeňská 2411/10, 628 00 Brno
  • skola@zsnovolisenska.cz
  • 515 919 717
  • www.zsnovolisenska.cz
  • Zřizovatel: Obec
    Zaměření: Ekologické, Jazykové, Informatické, Sportovní, Technické, Dramatická výchova, Logopedie, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení