objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Blažkova 21/9, 638 00 Brno
Telefon: 548 422 740
Email: skola@zsblazkova.cz
WWW: www.zsblazkova.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Informatické, Jazykové, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení