objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Milénova 808/14, 638 00 Brno
Telefon: 548 422 944
Email: skola@zsmilenova.cz
WWW: www.zsmilenova.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Jazykové, Sportovní, Dramatická výchova, Logopedie, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami