Zavřít

Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Úvoz 423/55, 602 00 Brno
  • reditel@zsuvoz.cz, skola@zsuvoz.cz
  • 541 213 257
  • www.zsuvoz.cz
  • Zřizovatel: Obec
    Zaměření: Informatické, Sportovní, Finanční gramotnost, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Mimořádně nadané děti, Zdravotní postižení, Vývojové poruchy učení