Zavřít

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Kontakty na školu
  • Masarova 2360/11, Líšeň, 628 00 Brno
  • zsmasarova@zsmasarova.cz
  • 544 321 200
  • www.zsmasarova.cz
  • Zřizovatel: Obec
    Zaměření: Autismus, Daltonská, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Souběžné postižení více vadami, Tělesné postižení, Výuka dětí cizinců, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení
    IČ: 44994044