objednat tištěnou publikaci

Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Masarova 2360/11, 628 00 Brno
Telefon: 544 321 200
Email: zsmasarova@zsmasarova.cz
WWW: www.zsmasarova.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Daltonská, Logopedie, Mimořádně nadané děti, Výuka dětí cizinců, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Tělesné postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy chování, Vývojové poruchy učení