objednat tištěnou publikaci

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Poštovní adresa: Merhautova 932/37, 613 00 Brno
Telefon: 545 211 651
Email: sekretariat@zsmerhautova.cz
WWW: www.zsmerhautova.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Přípravná třída, Tvořivá škola, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zdravotní postižení, Souběžné postižení více vadami, Autismus, Vývojové poruchy učení