Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987
Poštovní adresa: Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 021 921
Email: skola@zsgutova.cz
WWW: www.zsgutova.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Přírodovědné, Dramatická výchova

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola, Praha 10, Gutova 39/1987

Fakultní škola PedF-UK. Škola s rozšířenou výukou matematiky.

VÍTÁME VÁS V ZŠ GUTOVA!

Jméno GUTOVKA má v regionu zvuk. Zájem rodičů je odrazem dlouholeté snahy našich učitelů o svědomitou práci. Ve školním roce 2020/2021 opět otvíráme 3 první třídy.

Škola v číslech a údajích

Školu navštěvuje cca 610 žáků ve 24 třídách. Rozšířenou výuku matematiky realizujeme ve skupinách všech 6.–9. tříd. Provozujeme 8 ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY a ŠKOLNÍ KLUB. Využíváme řadu ODBORNÝCH UČEBEN (mimo jiné relaxační učebnu s kobercem, žákovskou dílnu, výtvarný ateliér s keramickou pecí, 2 učebny výpočetní techniky se 45 žákovskými pracovišti, chemickou laboratoř). Máme 25 INTERAKTIVNÍCH TABULÍ. V budově je školní knihovna, dvě tělocvičny a školní jídelna. Ve škole pracuje věkově vyvážený pedagogický sbor.

Co nabízíme

Poctivě učíme – více standardní výuky, méně projektů. Snažíme se předkládat žákům učivo pestře a smysluplně. Využíváme výpočetní a audiovizuální techniku od 1. ročníku. Do vyučování zařazujeme témata spjatá s každodenní realitou. Realizujeme programy ochranné prevence, realizujeme plavecký výcvik v bazénu Ymca. Organizujeme školy v přírodě, lyžařské kurzy a adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Využíváme sportovní areál Gutovka v sousedství školy. Plníme režim fakultní školy. Nabízíme rodičům možnost navštívit školu ve výuce – po dohodě s učitelem nebo na dnech otevřených dveří. Podporujeme organizačně i finančně další vzdělávání našich učitelů. Spolupracujeme se školskou radou. Ve škole funguje pitný režim. Umožňujeme žákům sportovní vyžití o přestávkách. Naši žáci spoluvytváří chod školy. Žákovský parlament nese název Gutovská rada. Žáci vydávají školní časopis „Tornádo“, přispívají na chov živočichů v ZOO, organizují pravidelné sběrové akce, mohou využívat „barevnou schránku“ pro spojení s vedením školy, sponzorují adopcí na dálku chlapce Johna z Indie. Škola organizuje rozsáhlou nabídku ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ v odpoledních hodinách.

Kde jsme a jak se k nám dostanete

Školu obklopuje sportovní areál GUTOVKA. V blízkosti školy je stanice metra A – Strašnická.

PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT.

logo
Gutova 1987/39, Praha 10
tel.: 274 021 921
dat. schránka: sd3ybhx
skola@zsgutova.cz
www.zsgutova.cz
nahoru