Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Poštovní adresa: Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10
Telefon: 274 773 268
Email: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
WWW: www.zsnadvodovodem.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Ekologické

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460

Základní škola je zapojena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA.

Naši školu najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní dostupnost) a přitom krásně umístěnou v klidné části Malešic. Přímo na náš školní areál navazuje zeleň nově zrekonstruovaného Malešického parku. Budovu školy postupně renovujeme tak, aby prostředí bylo moderní a účelné a škola byla příjemným prostředím pro naše žáky.

Školu nyní navštěvuje 558 žáků ve 24 třídách. Při výuce využíváme odborných pracoven (informatiky, chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu, cvičné kuchyňky). Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami i didaktickou technikou. Všechny učebny, odborné pracovny a kabinety jsou vybaveny počítači a propojeny do školní sítě, všechny třídy mají interaktivní tabuli. Pro potřeby žáků 1. stupně je zřízena čítárna. Škola má také dvě tělocvičny s umělým povrchem a krásný sportovní areál s multifunkčním hřištěm také s umělým povrchem a venkovní učebnu.

Od roku 2006 realizujeme projekt Ekoškola a v roce 2015 nám byl již potřetí udělen prestižní mezinárodní titul EKOŠKOLA. Naši žáci jsou úspěšní v obvodních kolech předmětových i sportovních soutěží.

Vyučujeme podle ŠVP „Učení pro život“. Chceme, aby výuka byla kvalitní, zajišťována odborně i pedagogicky vzdělanými pracovníky. Máme své žáky rádi a přejeme si, aby získali nejen potřebné množství znalostí, ale aby ve škole rozvíjeli a zdokonalovali své komunikační, rozhodovací, tvůrčí schopnosti a vlastnosti. Vedeme žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu, k dodržování pravidel a k vlastní zodpovědnosti.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku jako nepovinný předmět a od 3. ročníku jako součást výuky. Od 7. ročníku mají žáci možnost výuky německého nebo ruského jazyka. Od 8. ročníku si vybírají volitelné předměty. Organizujeme pro žáky školy v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí. Do vyučování zařazujeme školní projekty, exkurze, besedy, přednášky, výstavy, divadelní představení. Odpoledne je žákům 1.–3. ročníku k dispozici osm oddělení školní družiny. V rámci areálu školy může školní družina využívat multifunkční hřiště, herní prvky a altán. Dále mohou žáci navštěvovat různé kroužky pořádané školou nebo využít nabídky agentur. Součástí školní budovy je i školní jídelna, kde si žáci mohou vybírat ze dvou jídel. Vedení školy spolupracuje se školskou radou, žákovským parlamentem a ekotýmem.

logo
Nad Vodovodem 460/81, Praha 10
tel.: 274 773 268
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
www.zsnadvodovodem.cz
nahoru