Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
Poštovní adresa: Brigádníků 510/14, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 820 796
Email: brigadniku@seznam.cz, skola@zsbrigadniku.cz
WWW: www.zsbrigadniku.cz
Zřizovatel: Obec
Zaměření: Ekologické, Informatické, Jazykové, Matematické

Fotogalerie:

nahoru

Podrobné informace o škole:

Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510

Naše základní škola chce být školou založenou na demokratických principech, kde každý má svá práva a povinnosti a zároveň respektuje práva druhých. Snažíme se odstraňovat bariéry jak v myšlení, tak v prostorách budovy školy.

Podporujeme charitativní projekty a pořádáme akce pro veřejnost: Vánoční tržnici, Den otevřených dveří, Den Země, Setkávání s předškoláky, krátkodobé poznávací zájezdy i výukově zaměřené zájezdy do Velké Británie. Přispíváme řadě charitativních organizací. Mnoho akcí školy zajišťují členové školního parlamentu.

Oslovujeme a spolupracujeme s mnoha odborníky z různých odvětví. Snažíme se rovnoměrně rozvíjet dovednosti žáků, které použijí v životě. Spolupracujeme s PedF UK, pilotujeme učebnice matematiky dle prof. Hejného, výuka této metody probíhá na obou stupních naší základní školy.

Vyučujeme anglický jazyk již od první třídy, výuka je tak pokryta po celou školní docházku. Nabízíme dětem i oddělení anglické školní družiny. Žáci druhého stupně mají povinně od 7. ročníku další cizí jazyk, volí si mezi ruštinou a francouzštinou. V 9. ročníku máme povinný předmět závěrečná práce s obhajobou před spolužáky a učiteli školy.

Začleňování ICT technologií do výuky vidíme jako cestu k názornosti a větší aktivitě žáků. Škola má ve všech kmenových třídách interaktivní tabule. Výuka ICT jako povinného předmětu probíhá povinně od pátého ročníku. Výuce přírodních věd na bázi badatelské výuky se věnujeme na druhém stupni ZŠ.

Jelikož chceme být školou pro všechny, snažíme se vytvářet podmínky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, výchovná poradkyně, metodička prevence.

Naše děti mají možnost své schopnosti rozvíjet v různých soutěžích, při mimoškolních aktivitách, docházet do školního klubu a aktivně se podílet na přípravě akcí školy. Důležité je pro nás příjemné pracovní prostředí, naše škola je obklopená zelení.

Využíváme pro výuku a mimoškolní aktivity vlastní skleník. Pravidelně se zúčastňujeme ekologických akcí, jsme zapojeni do řady environmentálních pořadů a projektů (např. Recyklohraní, biokompostování, M.R.K.E.V.).

ZŠ Brigádníků je škola založená na ROZMANITOSTI A OTEVŘENOSTI, přijďte se podívat!

logo
Brigádníků 510/14, Praha 10
tel.: 274 820 796
brigadniku@seznam.cz
skola@zsbrigadniku.cz
www.zsbrigadniku.cz
nahoru