Poštovní adresa: náměstí Na Balabence 800/7, 190 00 Praha 9
Telefon: 284 828 288
Email: zs.balabenka@centrum.cz
WWW: www.zsbalabenka.cz
Zřizovatel: Obec