Zavřít

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

Kontakty na školu

Podrobné informace o škole

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

Rozšířená výuka jazyků (člen Asociace Cambridgeských škol), rozšířená výuka tělesné výchovy (fotbal, gymnastika).

ZŠ Marjánka je úplnou školou pro 1.–9. ročník. Nachází se v krásném prostředí Prahy 6 – v Břevnově, nedaleko Pražského hradu. Jednou z předností je dobrá dopravní dostupnost, zastávka tramvaje se nachází přímo před budovou školy. Jedná se o krásnou, kompletně zrekonstruovanou historickou budovu.

Kapacita školy je v současné době 650 žáků. Přibližně 25 % žáků z celkového počtu tvoří sportovně talentovaní žáci, kteří jsou mimopražští a dojíždějí do školy z různých míst ČR.

Od školního roku 2005/2006 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). V tomto programu jsme si stanovili tři priority – výuka cizích jazyků již od 1. ročníku, nadstandardní sportovní příprava talentovaných žáků od 6. ročníku a nadstandardní výuka hudební výchovy, zpěvu a hry na flétnu. ZŠ Marjánka nabízí rozšířené studium jazyků, na škole se vyučuje angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a nově i italštině. První tři jazyky se vyučují již od první třídy. Na 1. stupni máme zařazenu výuku předmětu dramatická výchova v anglickém, německém a francouzském jazyce s použitím metody act and speak. Škola je tvůrcem projektu Divadlo jazyků. Škola organizuje každý rok několik studijních výjezdů žáků do zahraničí spojených s výukou cizího jazyka.

Opět otevíráme EVROPSKOU TŘÍDU od prvního ročníku pro žáky se zvýšeným zájmem o jazyky a s předpoklady ke studiu cizích jazyků. Cílem je zvládnout za dobu školní docházky dva cizí jazyky na úrovni A2–B1, popřípadě další nepovinný jazyk na úrovni A1.

ZŠ Marjánka je členem Asociace Cambridgeských škol v ČR.

Školu navštěvuje významný počet cizinců. Vyučujeme český jazyk pro cizince a věnujeme se jejich dobré integraci. Zaštiťujeme metodickou podporu pro ostatní vyučující mimo ZŠ Marjánka. Spolupracujeme s městskou částí Praha 6 a Magistrátem hlavního města Prahy. Dlouhodobě používáme dotační a grantové tituly věnované podpoře výuky českého jazyka žáků cizinců.

Jednou z priorit ZŠ Marjánka je vytváření kvalitní technické podpory výuky. V loňském roce škola vybudovala velice pěknou PC učebnu a moderní učebnu fyziky, učebnu přírodopisu a učebnu chemie. Počítače, internet, tablety a interaktivní tabule jsou běžnou součástí výuky již od 1. stupně.

V budově je nově vybavená školní kuchyně a jídelna. Škola má na svém pozemku dvě hřiště a menší parkovou plochu se stromy pro odpočinek žáků. Kulturní a sportovní akce pro děti, rodiče a přátele školy jsou nedílnou součástí života školy. Pro děti 1. stupně je zajištěn bohatý program ve školní družině. Žáci navštěvující flétnový a pěvecký soubor vystupují pravidelně na veřejných akcích. Součástí výuky jsou vlastivědné vycházky zaměřené na poznávání Prahy a jejího okolí. Děti vyjíždějí na pobyty v přírodě, zážitkové kurzy a zahraniční lyžařské kurzy. Škola klade velký důraz na kázeň a řád, kultivované chování a vystupování žáků a pedagogů.

logo
Bělohorská 417/52, Praha 6
tel.: 220 517 391
info@zsmarjanka.cz
www.zsmarjankapraha6.cz
Zobrazit více